Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı bölümlerin son sınıflarındaki öğretmen adayları; örneklemini ise, Sınıf, Türkçe, Matematik öğretmenliği programlarında öğrenim gören, 387 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 'Yaşam Boyu Öğrenme Anketi'' kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Sınıf, Matematik ve Türkçe öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme sürecinde öğretmenlerde bulunması gereken becerilerden bilgi okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma ve yabancı dil öğrenme, öğrencilerine rehber olma, konusunda anlamlı düzeyde fark olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This research was conducted with the aim of evaluating the teacher candidates' views on the life long learning. The population of the study consisted of teacher candidate senior students at İnönü University Faculty of Education in 2009-2010 academic year. The sample is composed of 387 Primary School, Turkish Language, and Mathematics teacher candidates who were selected randomly. Data is collected by a questionnaire "Life –Long Learning Questionnaire" developed by the researchers. As the result of the study, it was found that there was a significant difference among the Turkish Language Teaching, Mathematics and Primary Teaching teacher candidates' lifelong learning skills such as information literacy, using information and communication technologies, learning a foreign language, and guiding students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :