Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirme modellerinin etkililiğine ilişkin görüşleri üzerine nitel bir çalışma (gaziantep üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
754
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı İlköğretim Bölümü, Türkçe Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan üçüncü sınıf öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirmede kullanılan modeller olan Yansıtma, Beceri ve Uygulanmış Bilim Modellerine ve bunların etkililiğine yönelik düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede araştırmanın öğretmen yetiştirme modellerinin öğrenci görüşleri paralelinde avantaj ve dezavantajları ortaya çıkarılmıştır. Araştırma, nitel araştırma tekniklerinden görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanan sözel veriler, veri azaltma, veri sunma ve sonuç çıkarma aşamaları izlenerek analiz edilmiştir. Görüşme sonunda öğretmen adaylarının tamamı, modellerin tümüne ilişkin görüşlerinde hemfikirlik göstermişlerdir. Öğretmen adayları, eğitimleri için Yansıtma Modeli'nin daha faydalı olabileceğini belirtmişlerdir. Bu araştırmanın öğretmen adaylarına farklı öğretmen yetiştirme modellerinin var olduğu konusunda farkındalık sağlayacağı ve bu modellerin YÖK'ün 21 Ocak 2010 tarihli, 80 sayılı kararıyla bazı fen-edebiyat fakültelerinde 2010-2011 öğretim yılında uygulanacak olan programlara dahil edilebilirliği konusunda yardımcı olacağına inanılmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to find out the opinions of the student-teachers attending Turkish Teacher Education Department related to the teacher training models; competency-based, applied science and reflective teacher training and their effectiveness. By this context, the advantages and disadvantages of the teacher training models were identified according to the opinions of the student-teachers. The verbal data, which is obtained using semi-structured interview technique, were analysed using data reduction, data presentation and conclusion phases. At the end of the interviews, all of the student-teachers stated the same opinion regarding the models. Student-teachers emphasized that reflective model could be more useful for their education. It is hoped that this study will provide awareness to the student-teachers about different teacher training models and can provide some important data for the program proposed by YOK about teacher training in Arts and Science Faculties (dated 21st January 2010, No:80 regulation).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :