Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin ‘görsel okuryazarlik’ ile ilgili algilari

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
869
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının ‘görsel okuryazarlık’ kavramına  ilişkin  sahip  oldukları  metaforları  ortaya  çıkarma  amacıyla gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın  çalışma  grubunu,  2011 –2012  öğretim yılı bahar döneminde, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf ve Türkçe öğretmenliği  bölümlerinde  öğrenim  gören  131  öğretmen  adayı oluşturmaktadır.  Araştırmanın  verileri,  Türkçe  öğretmen  adaylarının ‘Görsel  okuryazarlık  …  gibidir;  çünkü  …  ’  şeklinde  verilen  ifadeyi tamamlamalarıyla  elde  edilmiştir.  Bu  araştırmada  nitel  araştırma yaklaşımı  çerçevesinde  olgubilim  araştırma  deseni  kullanılmış  ve  elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adayları ‘görsel okuryazarlık’ kavramına ilişkin toplam 73 adet  geçerli  metafor  üretmişlerdir.  Bu  metaforlar  nitelikleri  açısından incelenerek  farklı  kavramsal  kategoriler  oluşturulmuştur.  Araştırma sonucuna göre, öğretmen adaylarının ‘görsel okuryazarlık’ ile ilgili olumlu algılaya sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The  aim  of  this  study  is  to  expose  perceptions  of  teacher  candidates about the concept of visual literacy through metaphors. The participants for this study included 131 teacher candidates from  Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi. In order to collect data, teacher candidates were asked to complete the prompt “Visual literacy is like ... because ...”. The study was  designed  as  a  phenomenological  study  within  the  qualitative approach.  The  data  was  analyzed  with  using  the  content  analysis technique. According to the data, teacher candidates produced 73 valid metaphors about the concept of visual literacy. Analyzing the metaphors which  were  investigated in  terms  of  qualifications,  different  conceptual categories were identified. According to the result of thi s study, teacher candidates have positive perceptions towards the visual literacy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :