Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Millî kültür ve folklorun türkçe ders kitaplari araciliğiyla aktarimi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
707
DOI :
Özet Türkçe :

Folklor geniş bir işlev alanına sahiptir. Bu işlev alanlarından biri de folklor ürünlerinin  dil  öğretiminde  karşımıza  çıkan  ilk  edebi  ürünler  olmasıdır. Folklor ürünleri,  çok  fazla  işlevlere  sahip  olmasından  dolayı,  dil öğretiminde hem araç hem de amaç olarak kullanılabilir. Folklor ürünleri, çocuk dili öğrenene kadar araç olarak kullanılırken dili öğrenmiş birey için de hem araç hem de amaç olarak kullanılabilir. Çünkü  dil öğretimi farklı yöntemlerle  gerçekleştiği  gibi,  birey  dili  öğrenirken  dil  ile  birlikte  başka şeyler  de  öğrenebilir.  Normal  bir  metinle  sadece  dil  öğretimi gerçekleşebilir ama folklor ürünü bir metinle o dili konuşan millete ait pek çok  folklor  unsurları  da  aktarılır.  Örneğin,  folklor  ürünlerinin işlevleri arasında kültür aktarımı, hoşça vakit geçirtmek, değerler ve ahlak eğitimi vermek vardır. Birey dil öğrenirken bunları da edinebilir. Bu aktarım ana dili öğretiminde olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de gerçekleşir. Folklor  ürünleri  sözlü  olarak  günümüze  kadar  gelebilmiş  ve  dil öğretiminde kullanılmış fakat yazıya aktarılması ile dil öğretiminde daha etkin  kullanılabilir  hale  gelmiştir.  Çünkü  folklor  ürünlerinin  metin  olarak bu  işlevlerini  de  devam  ettirebilmesi  için  ders  kitaplarında  bulunması gerekir.  Folklor  ve  kültürün  bu  işlevlerini  gerçekleştirebileceği  araç  da Türkçe dersi ve kitaplarıdır. Bu çalışmada farklı illerde farklı ders kitapları olarak  öğrencilerin  karşısına  çıkan  Türkçe  ders  kitaplarındaki  folklor  ve kültür  içerikli  metinler,  işlevleri  bakımından  bir  dil  öğretim  aracı  olarak
incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Folklore has a broad functional area. This function is also one of the first literary  folklore  products  is  encountered  in  language  teaching.  Folklore products,  due  to  having  too  many  functions,  language  teaching  can  be used as both vehicle and purpose.  While folklore products, until children have learned the language, used as tool, they can be used as both vehicle and  purpose  to  people  have  learned  the  language.  Because  language learning  occurs  in  different  ways,  such  as  individuals  with  language learning  languages  learn  other  things.  Only  language  teaching  can  be done  with  a  normal  text;  but  many  of  folklore  products  that  belong  to people  who  speak  the  language  is  transferred  with  with  folk-arts  text. There  are  products  of  folk  culture,  transfer  of  functions,  regale,  etc  to give  the  values  and  moral  education  etc.  Learning  the  language,  the individual  can obtain  them. This transfer takes place in foreign language teaching as well as the teaching mother tongue. Folklore products can survive till now,  and used in language teaching but they  have  become  used  more  effectively  in  language  teaching  with transferring writing. Because these functions, as well as  text to ensure the  survival  of  folklore  products  must  be  present  in  textbooks.  Folklore and culture can perform these functions with the Turkish  textbook  as a tool.  In  this  study,  students'  textbooks  in  different  provinces  across  the different  folklore  and  cultural  content  of  the  texts  in  Turkish  textbooks, teaching a language as a tool in terms of functions are investigated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :