Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metinden öğrenme süreçleri açisindan metni kavramanin psikolojik doğasi

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
896
DOI :
Özet Türkçe :

Metinler,  öğrenme  için  önemli  araçlardır.  Metinleri  daha  anlaşılır  kılma kaygısı, aynı zamanda metinden öğrenme süreçleri açısından amaç-işlev bağlantılı  bir gereksinimin  de  doğal  yansımasıdır.  Diğer  yandan  öğretici nitelikteki  metinlerin düzeltici  stratejiler  aracılığıyla  bir  gelişme  ve iyileştirmeye  konu  edilme düşüncesi,  günümüz  araştırmacılarının  sıklıkla üzerinde  odaklandığı  bir  çalışma konusudur.  Dolayısıyla,  öğrenme süreçleri  açısından  yazılı  metin/söylem yapısının  sergilediği  görünüm  ve buna  bağlı  olarak  da  dil  eğitiminde  materyal hazırlama  ve  geliştirme çabalarının  bilimsel  bir  temele  kavuşturulabilmesi  için daha  ileri  düzey uzmanlık  bilgilerine  gereksinim  duyulduğu  açıktır.  Bu  açılardan bu çalışmada,  metin  organizasyonu  ve  metinden  öğrenme  kuramlarının genel bir  taslağı  çıkartılmış  ve  sonraki  bölümlerinde  ise  çalışan  bellek kapasitesindeki  dil  işleme,  metinden  öğrenme  ve  bireysel  farklılıklarla doğrudan  ilişkili  bazı  olguları  açıklamak  için  metin  üretimi,  metin kavraması ve metinden çıkarım süreçleri bağlamındaki kuramsal bilgilere yer  verilmiştir.  Bu yönlü  bir  seçime  gidilmesinin  gerekçesi  ise  çalışan hafızanın sadece depolanan bilgilerin geri getirilmesinden değil, ayrıca dil kavrama  gibi  ardışık  işlemlerin kısmî  sonuçlarının  depolanması  ve  bilgi işlemenin  diğer  seviyelerinden  de sorumlu  olması  gibi  konuyla  ilgili literatürde  yer  alan  “modern  bellek  teorileri” kapsamındaki  görüş  ve düşüncelerdir.  Diğer  bir  nedense  bu  görüş  ve düşünceler  ışığında sunulmuş metnin fiziksel sunumu (metin örüntüsü) ve metinden öğrenme süreçleri arasındaki etkileşime dair ortaya konulan genellemelerdir. Kaldı ki  sadece  öğretim  amaçlı  bir  metni  geliştirmek  için  farklı prosedürler bulunmasından  değil,  aynı  zamanda  bu  prosedürlerin  dünya  bilgisi ve işlem  stratejileri  gibi  öğrenen  değişkenleri  ile  kavramanın  ölçüldüğü görev arasında karmaşık etkileşimler bulunduğu doğrultusundaki bilgiler de  söylem (metin)  süreçlerine  dair  yapılandırılmış  bir  dizi  genellemenin dayandığı  güncel ve  geçerli  durumdaki  bilgilerdir.  Sonuçta,  öğrenenin metinden  anlama  ve hatırlama  seviyesini  etkileyen  faktörlerin  doğası gereği bu özellikteki bir çalışma kurgulanmıştır.

Özet İngilizce :

Texts are important  tools for learning. Thus,  the attempt to make texts more understandable  is  a  reflection  of  a  purpose-function  related necessity  for learning  from  text.  On  the  other  hand,  the  idea  of development  and  recovery of informative  texts  via  corrective  teaching materials is frequently explored by contemporary researchers.  Thus,  it is evident  that  more  advanced  proficiency  is needed  for  the  illustrated aspect of the structure of texts in the learning process and  to make the efforts  to  prepare  educational  materials  at  more  scientific ground. Therefore,  in  this  study  textual  organization  and  a  general  theory  of learning from texts are outlined and later language processing in working memory and  related  phenomena  about  learning  from  texts  and individual  differences including  information  about  texts  development, texts comprehension, and inferences from texts are discussed. The reason for  this  is  the  idea  that  working memory  is  responsible  for  not  only recalling the stored information but also for storing the results of partial processes  such  as  successive  processes  like language  comprehension  as explained  in  the  related  literature  for  modern memory  theories.  The other  reason  is  the  generalizations  about  the  interaction between  the processes of physical representation and pattern of a text  manifested in accordance  with  these  ideas.  Additionally,  not  only  the  different procedures used  to  develop  informative  texts,  at  the  same  time, differences  of  these procedures  including  a  learner’s  view  of  world  and process styles and measurement of text comprehension and the complex relations  among  them  are the  current  and  available  information  in  the literature.  As  a  result,  due  to  the nature  of  factors,  which  affect  a learner’s  level  of  recalling  and  his understanding  from  text,  this  study aims to discuss this assumptions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :