Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Memurların tatil alışkanlıkları üzerine ankara’daki tedaş çalışanları üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
717
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı memurların tatil alışkanlıklarını, tatile çıkma motivasyonlarını, karar vermeyi etkileyen unsurları belirlemektir. Araştırma Ankara'da TEDAŞ genel merkezde çalışan 119 memur üzerinde anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans tablosu, Mann-Whitney U ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, memurların yarısının tatilini turizm faaliyetlerine katılarak geçirdiği, boş zamanlarını kitap okuyarak, spor yaparak, açık hava, kır piknik gezilerine katılarak geçirdikleri, tatillerini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirdikleri, genelde yılda bir defa tatile çıktıkları, tatil kararı verirken ailece verdikleri ve satın alma şekli olarak da doğrudan satış ve seyahat acentesi yoluyla satın alma yaptıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to detect holiday habits of officers, their motivation of going to holiday, factors effecting them to decide The research was applied on 119 civil servants working in general headquarters of TEDAŞ in Ankara by using questionnaire technique. Frequency table, Mann-Whitney U and chi-square test were used for the analysis of data. As a result of the research, it is detected that half of them spend their holidays by participating in tourism facilities; spend their free times by reading, doing sports, doing grizzle walks and having picnic; spend their holidays in resorts and hometowns; generally have holidays once a year; give the decision of holiday together with family and make their reservations directly or via travel agencies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :