Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mehmet emin yurdakul’un “türkçe şiirler”ine bir bakış

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
717
DOI :
Özet Türkçe :

Mehmet Emin Yurdakul, milliyetçi görüşleri savunduğu şiirleriyle Milli edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer alır. Edebiyat yaşamına Servet-i Fünun döneminde başlamış olmasına rağmen ilk kitabı "Türkçe Şiirler" ile büyük bir ilgi görür. Aruz ölçüsünün ön planda olduğu dönemde, bu anlayışın dışında kalır, hece ölçüsünü kullanarak yazdığı şiirlerinde yalın bir dil kullanır. Türk edebiyatına halkın sesini getiren şair olarak nitelendirilir. Şiirlerinde Türkçülük akımını savunur ve bu husustaki düşüncelerini ifade eden dizeler kaleme alır. Mehmet Emin, şiirde biçim yönünden yenilikler yapar ve geleneksel Türk şiirinde çok kullanılan kalıpların yerine 4+4+4+3=15, 4+4+4+5=17, 4+4+4+7=19 gibi farklı kalıplar kullanır. Ayrıca, nazım birimi bakımından da değişiklik yapar ve dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizelik kıtalar kurar. Bunlardan başka, Batı'dan gelen sone biçiminde şiirler de yazar. Şiirlerinde genellikle milliyetçi ve toplumsal düşünce ve duyguları dile getirir. Onun şiirlerinde öğreticilik amacı ön planda görülür. Mehmet Emin Yurdakul, şiirlerindeki içerik ve yapı unsurlarındaki özellikleri bakımından Türk edebiyat tarihinde Milli edebiyat akımının oluşmasında önemli yere sahiptir.

Özet İngilizce :

Mehmet Emin Yurdakul, nationalistic views advocated by the leading poets of his poems are among the National Literature movement. Literary life in Servet-i Funun Despite starting the first book, "Turkish Poems" and sees a great interest. During the period of measure of prosody in the foreground, it is excluded from this approach, using the measure of syllables in a simple language in his poems. Turkish literature is regarded as a poet of the people who voice. Pan-Turkism, which express their own opinions on this subject in his poetry, and defends the flow of strings is written. Mehmet Emin, innovations in terms of poetry makes the format and the traditional patterns used in Turkish poetry, rather than too 4 +4 +4 +3 = 15, 4 +4 +4 +5 = 17, 4 +4 +4 +7 = 19 as the uses of different molds. In addition, make changes to the master unit and quarter in terms of tradition, out of every three, six, eight diesel fuel establishes the continents. In addition, she also writes poems in the form of the sonnet from the West. Nationalist and social thought and emotion in his poetry often expresses. The purpose trainer is in the forefront of his poems. Mehmet Emin Yurdakul, Turkish literature in terms of properties of components to the power of his poems on the content and structure formation of the National Literature movement has an important place.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :