Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 19 - 24 2015-06-01
Pharmacokinetic of Florfenicol After Administration in Sheep
Koyunlara Uygulanan Florfenikolün Farmakokinetiği
Yavuz Osman BİRDANE,Fatih Mehmet BİRDANE,Mehmet ÖZDEMİR,Mustafa KABU,Hidayet YAVUZ
57 261

Florfenicol a monofluorinated analogue of tiamphenicol, has antibacterial activity against a broad spectrum of bacterial strains, including enteric bacteria that are resistant to chloramphenicol and tiamphenicol. Pharmacokinetic parameters of florfenikol were determined in sheep after administration a sing intravenous (İV) doses 30 mg/kg body weight. Florfenicol concentrations in plasma were determined by a validated high-performance liquid chromatography (HPLC) methods with UV dedection at a wavelength of 223 nm. Blood samples were obtained at 5., 10., 15., 20., 30., 45. minutes ile 1., 1.5, 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 18., 24., 30. hours after injection. Plasma concentration–time data after iv administration were best described by a two –compartment open model. Concentrations of the drug in plasma were determined by HPLC. The pharmacokinetic parameters were as follows: elimination half life (t½) was 3.34±0.25 hours, mean residence time (MRT) was 3.68 ±0.07 hours, mean volume of distribition at steady-state (Vdss) was. 0.97±0.07 kg/l, total body cleance (CL) 0.26 ±0.008 l/h/kg, area under curve (AUC) 113.13±3.45 μg.saat/ml after iv injections of 30 mg/kg doses weight.
Florfenikol; tiamfenikol ve kloramfenikole dirençli enterik bakterileri de içine alan geniş spektrumlu ve tiamfenikolün tek florlu yapısal analoğudur. Bu araştırmada 30 mg/kg tek doz İV yol ile uygulanan florfenikolün koyunlardaki farmakokinetik parametreleri belirlendi. Florfenikolün plazmadaki konsantrasyonları, UV detektörü bulunan, dalga boyu 223 nm olan yüksek performanslı likit kromatografi (HPLC) de belirlendi. İlaç uygulamasını takiben 5., 10., 15., 20., 30., 45. dakikalar ile 1., 1.5, 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 18., 24., 30. saatlerde kan örnekleri alındı. İV uygulamadan sonra HPLC tarafından belirlenen plazmadaki ilaç konsantrasyonlarından elde edilen plazma-zaman konsantrasyon verileri iki kompartmanlı modele göre değerlendirildi. İV uygulama yolu ile 30 mg/kg uygulanan florfenikolün farmakokinetik parametreleri ise eliminasyon yarılama ömrü (t½) 3.34±0.25 saat, ortalama kanda kalış zamanı (MRT) 3.68±0.07 saat, denge halindeki dağılım hacmi (Vdss) 0.97±0.07 kg/l, vücut klirensi (Cl) 0.26 ±0.008 l/h/kg, eğrinin altında kalan (AUC 0-∞) ise 113.13±3.45 μg.h/ml olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Adams PE, Varma KJ, Powers TE. Tissue concentrations and pharmacokinetics of florfenicol in male veal calves given repeated doses. Am.J.Vet.Res. 1987; 48(12): 1725-1732.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Yavuz Osman BİRDANE
Fatih Mehmet BİRDANE
Mehmet ÖZDEMİR
Mustafa KABU
Hidayet YAVUZ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.