Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Malatya-arguvan bölgesi saha araştırması ve etnomüzikoloji açısından önemi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1, Güzel Sanatlar Fakültesi2
Görüntülenme :
717
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa’da felsefe fakültelerinde ve kültür bilimleri fakülteleri bünyelerinde yer almakta olan ancak Türkiye’de henüz aray içerisinde olan etnomüzikoloji, gün geçtikçe bilim dünyas içerisinde daha önemli bir konuma gelmektedir. Bunun balca sebepleri ise, etnomüzikolojinin sosyoloji, antropoloji, tp, psikoloji, kültür bilimleri gibi disiplinleraras çalmaya olanak tanmas, saha ve derleme çalmalarnn yaplabilmesidir. Derleme, etnik müzikleri açsndan dünyann zengin ülkeleri arasnda yer alan Türkiye için daha fazla önem arz etmektedir. 'te bu nedenle Malatya/Arguvan bölgesinin folklorunun ve özellikle türkülerinin önemli bir konumda olmas bir gerçektir. Kurt Reinhard ve ei Ursula Reinhard 1968’de Sivas ve Malatya/Arguvan bölgesinde etnomüzikoloji çalmalar yapmtr. Ancak Arguvan’n gün yüzüne çkmam de1erlerini derlemek, tespit etmek ve bir araya getirmek ve sonuçta arivleyip gelecek nesillere aktarmak yeterli olmamaktadr. Kültür bilimi ve halkbilimi açsndan bunun yaplmas bir zarurettir. Bu çalmada aratrmann önemi ve nasl gerçekletirilece1i hususu ele alnmtr.

Özet İngilizce :

Ethnomusicology, which occupies a significant role in European faculties of philosophy and humanity, has been flourishing recently in Turkey. Because of being an interdisciplinary and multidisciplinary science such as sociology, anthropology, medicine, psychology and cultural studies, it has been gaining popularity. It allows and compels fieldwork and collection. Collection works occupy an indispensable place for Turkey, which ranks among the richest ones in terms of ethnic music. In this frame, Malatya/Arguvan district’s folklore and especially folksongs seem significant. Kurt Reinhard and his wife Ursula Reinhars studied etnomusicology work of Sivas and Malatya/Arguvan region in 1968. However, previous endeavors do not suffice in the view of colleting unpublicized musical works of art in Arguvan and archiving them for the next. This paper explores the importance of such studies and the manner they are to be carried out.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :