Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konuşma eğitimi esnasinda karşilaşilan konuşma bozukluklari ve bunlari düzeltme yollari

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
1157
DOI :
Özet Türkçe :

Konuşma, fiziksel ve zihinsel bir süreç olup ortaklaşa kullanılan işaretlerin ve  seslerin  karşıdakinin  zihninde  anlam  oluşturmasını,  mesaja dönüşmesini  sağlar.  Konuşmayı  sağlayan  sesleri  tanıyabilmek  için konuşma  işleminin  gerçekleşmesini  sağlayan  çeşitli  organların  yapısının ve  işleyişinin  bilinmesi  elzemdir.  Konuşma  fiziksel  ve  zihinsel  bir  süreç olduğundan  pek  çok  etken  konuşma  bozukluklarına  sebep  olabilir. Konuşma  bozukluğu,  dil  kazanımıyla  ilgili  olabileceği  gibi  tıbbi  ve psikolojik  pek  çok  etkenden  de  kaynaklanabilir.  Konuşma,  pek  çok organın bir orkestra gibi birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. Zihinsel boyutu da  olan  çok  kompleks  bir  beceri  olduğundan  konuşma  bozukluğu olduğunda  da  bu  engellerden  hangisi  veya  hangilerinin  konuşmayı engellediği tespit edilmelidir.  Konuşma bozukluğu; konuşmanın akışında, ritminde,  tizliğinde,  vurgularında,  kompozisyonunda,   seslendirilmesinde kurur  olmasıdır.  Bu  çalışmada  dil  becerisi  eğitimi  boyutuyla  artikülasyon bozuklukları,  kekemelik,  afazi,  dizartri,  mahalli  ağızla  konuşma,  dil  ve dudak tembelliği ve hızlı konuşma gibi konuşma kusurlarına değinilmiştir. Bu konuşma bozukluklarının sebepleri irdelenmiş, giderilmeleri için çözüm önerileri sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Speech which is a physical and mental process, agreed signs and sounds to create  a  sense  of  mind  to  the  message  that  change  .  Process  to identify  the sounds  of  speech  it  is  essential  to  know  the  structure  and function  of  various organs  which  allows  to  happen  the  conversation. Speech  is  a  physical  and mental  process  so   many  factors  can  lead  to speech disorders. Speech disorder can be about language acquisitions as well  as  it  can  be  caused medical  and  psychological  many  factors. Disordered  speech,  language, medical  and  psychological  conditions  as well  as  acquisitions  also  be  caused  by  many  factors.  Speaking,  is  the collective work of many organs, such as an orchestra. Mental dimension of the speech disorder which is a very complex skill so it must be found which of these obstacles inhibit conversation.  Speech disorder is a defect in speech flow, rhythm, tizliğinde, beats, the composition and vocalization. In  this  study,   speech  disorders  such  as  articulation  disorders,  stuttering,  aphasia,  dysarthria,  a  local  dialect  speech,  ,  language  and  lip-laziness, rapid  speech  peech  defects  in  a  term  of  language  skills.  This  causes  of speech disorders were investigated and presented suggestions for remedy was discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :