Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Kavramsal-İşlemsel Bilgi Kapsamında İncelenmesi

Öz Bu araştırmayla,öğretmen adaylarının olasılık konusuna ilişkin alan bilgilerininkavramsal-işlemsel bilgi kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Durum çalışmasıolarak yapılandırılan bu araştırma, kritik durum örneklemesine göre seçilendört ilköğretim matematik öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmenadaylarının olasılık konusuna ilişkin bilgilerini ortaya çıkarmak için 6sorudan oluşan soru formu uygulanmış ve klinik görüşmelerle bilgileri hakkındaderinlemesine bilgi edinilmiştir. Veri analizi sonucunda öğretmen adaylarınınolasılık konusuna ilişkin işlemsel bilgilere orta ve üst düzeyde sahipolmalarına rağmen kavramsal açıdan birçok eksikleri olduğu, işlemsel olarakcevap verdikleri soruları neden o şekilde çözdüklerini açıklayamadıklarıgörülmüştür. Öğretmen adaylarının kavramsal-işlemsel bilgilerinin çok dadengeli olmadığı, kavramsal bilgilerin işlemsel bilgilere göre daha yetersizolduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda lisans seviyesinde verilen derslerdeolasılık konusuna ilişkin işlemsel bilgi yanında kavramsal bilginin degeliştirilmesini hedefleyen içeriklerin geliştirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

KAYNAKÇA

92541 22956

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler