Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim üçüncü sinif öğrencilerinin okuma düzeylerinin geliştirilmesine akici okuma stratejilerini kullanmanin etkisi

Yazar kurumları :
Kaman Yeni Hayat İlkokulu1, Ahi Evran Üniversitesi2
Görüntülenme :
683
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmada,  İlköğretim  3.  sınıf  öğrencilerinin,  okuma  düzeylerini geliştirmede  akıcı  okuma  stratejilerinden  tekrarlı  okumanın  etkililik düzeyinin  belirlenmesi  amaçlanmıştır.  Araştırmanın  örneklem  grubunu Kırşehir ili Kaman ilçesinde bulunan ilköğretim okulları arasından seçilmiş sosyo-ekonomik  düzeyleri  denk  olan  iki  3.  sınıf  şubesindeki  öğrenciler oluşturmuştur.  Bu  iki  şubeden  biri  deney  diğeri  kontrol  grubu  olarak belirlenmiştir.  Öğrencilerin  okuma  ile  ilgili  hazır  bulunuşluk  seviyeleri “Yanlış  Analizi  Envanteri”  ile  tespit  edildikten  sonra,  deney  grubu öğrencilerine “tekrarlı okuma” stratejisi 10 hafta boyunca, her hafta bir
okuma  metni  ile  toplam  50  saat  uygulanmış,  kontrol  grubu  öğrencileri normal  eğitim  öğretimlerine  devam  etmişlerdir.  Yapılan  uygulamalar sonucunda  elde  edilen  okuma  düzeyi  puanları  SPSS  programında değerlendirilmiş ve tekrarlı okuma stratejisinin  uygulandığı deney grubu öğrencilerinin  okuma  düzeylerinin  kotrol  grubu  öğrencilerinden  daha fazla geliştiği saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This study aimed to examine the effect of repeated reading which is one of reading fluency strategies on improving reading performance of thirdgrade  elementary school  students.  The  sample  of  this  study  was  the third-grade  students  who studied  in  two  different  classes,  who  were  in the same socio-economic status and selected from an elementary school in  Kaman, Kırsehir. One of these classes was the control group and the other  is  the  experimental  group.  Before  the  intervention,  the  students’ reading  performance  was  assessed  by  using  “Informal  Reading Inventory”. While “repeated reading” strategy was used in control group for ten weeks education, total fifty hours by using one reading text each week,  the  students  of  the  control  group  normally  continued  to  study. After  the  invention,  the  students'  reading  performance  scores  obtained from the assessment process were analyzed by SPSS programme. It was found  that  experimental  group  in  which  repeated  reading  strategy  was used  progressed  remarkably  in  regard  of  improving  their  reading  level when compared control group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :