Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim son sinif öğrencilerinin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Yard.Doç. Dr. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Öğrt. Şehit Serkan Özaydın İlköğretim Okulu2, Öğrt.İsmet Paşa İlkokulu3
Görüntülenme :
772
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim son sınıf öğrencilerinin ilköğretim programlarında yer alan demokratik değerleri günlük yaşamlarında gösterme düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu yedi farklı bölgede yer alan yedi ildeki toplam 700 ilköğretim son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma kapsamında veriler dört boyutlu Demokratik Değerler Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .87’dir. Verilerin çözümlenmesinde t testi ve varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin demokratik davranışları gösterme düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiğini ve kız öğrencilerin hoşgörülü olma değerini erkek öğrencilerden daha yüksek düzeyde gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin demokratik değeri gösterme düzeylerinin illere göre de farklılık gösterdiği ve saygılı olmak davranışını Ordu, kibar olma davranışını Muğla, hoşgörülü olmaya ilişkin davranışları Diyarbakır ve işbirliği yapmaya ilişkin davranışları Ordu illerindeki öğrencilerin daha yüksek düzeyde gösterdikleri belirlenmiştir. Öte yandan ailedeki birey sayısının demokratik davranışları gösterme düzeylerinde bir farklılık meydana getirmediği saptanmıştır. Araştırma kapsamında sonuçlar ve sınırlıklar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the primary school senior students’ levels of using democratic values included in primary school curricula in their social life. The participants of the study were 700 primary school senior students from seven cities in different districts. The data of the study were collected through Democratic values Scale included four factors. The Cronbach Alfa coefficiency of the scale was .87. To analyze the data collected, independed t test and one way analysis of variance test were used. The findings manifested that the gender of the participants made a significant difference in in participants’ scores on showing being gentle. The female participants were found more democratic than the male participants. The findings also indicated that being in different cities made a significant difference in participants’ scores. In showing value of being respectful the participants from Ordu; in showing value of being gentle the participants from Muğla; in showing value of being tolerant the participants from Diyarbakır and in showing value of making cooperation the participants from Ordu were found more democratic than the participants in other cities. Finally, the number of person in the family did not make a significant difference in participants’ scores on showing democratic values. The suggestions made in accordance with the study findings and limitations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :