ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARA DİL ÖĞRETİMİ ALANINDA EĞİTİMİ

Çocuklara dil öğretiminin teorik bilgisinin değeri ve önemi göz önünde bulundurularak, TPRS (Okuma becerileri ve Hikâye Anlatımı ile Dil Öğretimi) yöntemine dayanan “Okuma ve Hikâye Anlatımı” tekniği kullanılarak, 30 öğretmen adayına 3 hafta süren yoğun bir çocuklara dil öğretimi eğitimi verilmiştir. Çalışma ön-son test esasına dayandırılarak, eğitimlerden önce ve hemen sonra katılımcılara farklı yaş grubundaki (5-8, 9-12, 13+) çocuklara dil öğretimi hakkında bildikleri, bu yaş gurubu çocukların öğrenme tercihleri ve kendilerinin hangi yaş grubuna dil öğretmeyi tercih ettikleri ve bu yaş çocuklarla çalışmanın zorlukları sorulmuştur. Ön test ve son test sonuçları kıyaslandığında, verilen eğitimlerin katılımcılar üzerindeki olumlu etkilerini görmek mümkün olmuştur. 

TRAINING TEACHER TRAINEES ON TEACHING YOUNG LEARNERS

Considering the importance of theoretical knowledge on teaching young learners, 30 pre-service English Language teachers were given a three-week intensive training on how to teach English to very young learners using ‘Reading and Storytelling’ technique, which is based on TPRS (Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling). The study uses a pre-posttest technique and these 30 pre-service teachers were asked before and after the training what they know about the learning characteristics of different age groups (5-8, 9-12, 13+) and which age group they would prefer to teach and the challenges of teaching young learners. When the results of the pre and posttest are compared it is possible to see the positive effect of the training on the participants. 

Kaynakça

Asher, James J. (2009). Learning Another Language Through Actions: The Complete Teacher's Guidebook. 7th ed. Los Gatos, CA: Sky Oaks. 

Author unknown, (2016). Why aren’t we teaching a second language at public elementary schools? Retrieved on October, 18, 2017 from https://www.edutopia.org/discussion/why-arent-we-teaching-second-language-public-elementary-schools

Brown, Douglas (2007: 78). Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Longman.

Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge.

Cook, V. (1991). Second Language Learning and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Devlin, K. (2015). Learning a foreign language, a ‘must’ in Europe, not so in America. Retrieved on October, 18, 2017 from http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/13/learning-a-foreign-language-a-must-in-europe-not-so-in-america/

Dziedzic, J. (2012). A comparison of TPRS and traditional instruction, both with SSR. International Journal of Foreign Language Teaching 7(2): 4-6.

Ellis, R. (1986). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

Hedstrom, B. (2012). The Basics of TPRS. http://www.brycehedstrom.com/wp-content/uploads/2011/09/THE_BASICS_OF_TPRS2.pdf

Hashemi, M. & Azizinezhad, M. (2011). Teaching English to Children: A Unique, Challenging Experience for Teachers, Effective Teaching Ideas. 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Procedia-Social and Behavioral Sciences 30. 2083 – 2087.

Krashen, S. http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf accessed April 19, 2017

Krashen, S. (2003) Explorations in Language Acquisition and Use. London: Heinemann

Lenneberg, Eric H. (1967). Biological Foundations of Language. New York: Wiley.

46217 12822

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

VİYOLONSEL EĞİTİMİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SONUÇLARININ ALANA KATKISI VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Manolya CÖMERT, Ali ERİM

ÖĞRETMENLERİN İŞLERİNİ ANLAMLI BULMA DÜZEYLERİ VE İŞLERİNİ ANLAMLI BULMALARINI ETKİLEYEN ETMENLER

Burcu TOPTAŞ

ERKEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KRONOTİPE GÖRE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ

Neşe TOKTAŞ, K. Alparslan ERDEM, Onur YETİK

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ VERİLEN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Arslan BAYRAM, Süleyman Davut GÖKER, Hakan Serhan SARIKAYA, Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK

PROBLEM ÇÖZÜMÜNE KAVRAMSAL / İŞLEMSEL YAKLAŞIM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Aysun UMAY

İÇİNDEKİLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Cem ASLAN, Necdet KARASU

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARI VE KAVRAM YANILGILARININ MATEMATİKSEL HATALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Deniz KAYA, Hüseyin Cihan BOZDAĞ, Gökçe OK

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAZZI GECİKTİRME VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROL

Bilgesu HASÇUHADAR, Hamit COŞKUN

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINI GİDERMEDE HAZIRLIKLI KONUŞMALARIN ROLÜ

Serpil ÖZDEMİR