Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkindaliklari

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi1, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültes2
Görüntülenme :
815
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıklarını belirlemektir. Olgu bilim deseninin kullanıldığı bu çalışma, Erzurum il merkezinde görev yapmakta olan, 11 ilköğretim matematik öğretmeninin katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmanın verileri bu öğretmenler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve bu görüşmelerden sonra dört öğretmen ile yapılan sınıf içi gözlemler ile elde edilmiştir. Görüşülen ve sınıf içi gözlemleri yapılan öğretmenlerin matematiksel modelleme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları bununla birlikte model, modelleme, matematiksel model ve matematiksel modelleme kavramlarını karıştırdıkları ve matematiksel modellemeyi derslerinde yeterince kullanmadıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the views of primary school mathematics teachers on mathematical modelling. This study, in which phenomenological design has been used, has been conducted with the participation of 11 primary school mathematics teachers in Erzurum city center. The data of the study have been obtained via the semi-structured interviews made with the teachers and in-class observations made with four teachers following these interviews. Upon the analysis of the data, it has been found out that the teachers, who have been interviewed and observed in the class, do not have enough knowledge about the mathematical modelling; also confuse the concepts of model, modelling, mathematical model and mathematical modelling; and do not sufficiently use the mathematical modelling in their courses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :