Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ikinci dil öğretim kaynaklarinda yer alan anlama etkinliklerinin karşilaştirilmasi (yeni hitit ve new headway örneklemi)

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
815
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada ikinci dil öğretim kaynakları olarak hazırlanmış kitaplardan Yeni  Hitit  (Türkçe)  ve  New  Headway  (İngilizce)  serilerinde  yer  alan anlama etkinlikleri; çeşitlilik, nitelik, temel dil becerilerine uygunluk ve bu etkinliklerde kullanılan ölçme-değerlendirme soruları; kapsam, soru çeşidi (açık  uçlu,  çoktan  seçmeli,  eşleştirmeli,  var-yok,  doğru-yanlış  vb.), anlaşılma  vb.  yönlerden  ayrı  ayrı  ve  tarama  yöntemi  kullanılarak incelenmiştir. Ardından söz konusu kitaplarda bulunan okuma ve dinleme etkinlikleri  incelenmiş,  ayrı  ayrı  değerlendirilmiştir.  Değerlendirme yapıldıktan  sonra  kitapların  öğrenme-öğretme  sürecindeki  yeterliliği, olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmiş ve kitaplar karşılaştırılmıştır. Son olarak  araştırmanın  sonuçları  ortaya  konmuş,  sonuçlar  farklı araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In  this  study,  the  comprehension  activities  included  in  the  ‘Yeni  Hitit’ (Turkish) and the ‘New Headway’ (English) series, which are designed as second  language textbooks,  were  investigated  in  terms  of  diversity, quality,  and  appropriateness  for  basic  language  skills;  and  the assessment  and  evaluation  questions  used  in  these  activities  were studied  in  terms  of  coverage,  type  of  question  (open-ended,  multiplechoice,  matching,  true/false,  etc.),  and  comprehensibility,  etc. individually  using  the  survey  method.  Then,  the  reading  and  listen ing activities contained in the books were studied and evaluated separately. Following  the  evaluation,  the  efficiency  of  the  books  in  the learning/teaching process, as well as their positive and negative aspects, was established and the books were compared. Finally, the results of the study  were  presented,  compared  with  those  of  other  studies,  discussed and recommendations were made accordingly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :