Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haldun taner’in konçinalar adlı öyküsünün biçembilimsel açıdan incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Türkçe Eğitimi1
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Biçembilim, yazılı ve sözlü metinlerin belirli parçaları ve yapılarını; ya da söz konusu parçalarınyapıların tiplerini bütünsel ve sistematik olarak ele alır; bu bağlamda biçembilimsel analiz, bir metnin bütün parçalarının-yapılarının dilbilgisel ve dilbilimsel olarak amaca uygun incelenmesi sürecini oluşturur1. Bu çalışmanın amacı, Haldun Taner'in Konçinalar adlı öyküsünü biçembilimsel bir bakış açısıyla incelemektir. Çalışmada söz konusu öykü; sözcük türleri, sözcüksel gruplar, sözlüksel alan-bağlam, tümcesel özellikler ve özel kullanımlar açısından değerlendirilmiştir. Çalışma, Haldun Taner'in yazınsal ve iletisel olarak önemli bir eser olan Konçinalar adlı öyküsünün biçemsel özelliklerini ortaya koyma açısından önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Stylistics, deals with holistic and systematic approach to written and spoken texts' certain parts and structures, or those parts and structures' types. In this context, stylistics analysis consist of the process that examination a texts all the parts or the structures as a grammatical and linguistics forms. The purpose of this study, to examine with a view to stylistics, story titled Konçinalar of Haldun Taner. In this study, that story was evaluated in terms of types of words, lexical groups, lexical field-context, syntactic characteristic-coherence and special uses. This study is important to demonstrate the features of stylistics, this story of Haldun Taner.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :