Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan fizik dersi programlarının toplam kalite yönünden sahip olduğu özellikler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü1, AR‐GE Birimi2
Görüntülenme :
778
DOI :
Özet Türkçe :

19. yy’da sistemli bir şekilde temelleri atılmaya başlanan Toplam Kalite Yönetimi, sadece üretim sektöründe değil günümüzde üretime ve gelişime yön veren eğitim alanında da etkin olarak kullanılmaya başlanan bir yaklaşımdır. Eğitimde kalite yaklaşımı girdi‐süreç‐çıktı üçlüsü üzerine kurgulanmıştır. Eğitimde iyi bir kalite anlayışından başarı ile söz edebilmemiz, çıktının kalitesiyle doğru orantılıdır. Çıktının kalitesini belirleyen önemli etkenler, okulda var olan eğitim iklimi ve eğitim‐öğretimle ilgili her şeydir. Eğitim kurumlarında var olan durumdan tespitle olması gereken durumu ortaya koyabilmek için farklı veri toplama araçları kullanılmaktadır. Bu araştırmada, Mersin İli’nde sekiz genel ortaöğretim kurumunda uygulanmakta olan Fizik Dersi programlarının toplam kalite yönünden sahip olduğu özellikler, “Altı Kutu (Six Sigma)” veri toplama aracı ile elde edilmiştir. Yapılan araştırma, Fizik Dersi programının başarı ile uygulanabilmesi için önceden ortaya konmuş program özelliklerinin, toplam kalite çerçevesinde; öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin gereksinimlerini karşılayabilmesi konusunda yetersiz kaldığını ortaya çıkarmıştır. Ortaya konan çalışma, belirtilen ortaöğretim kurumlarında var olan yapıyı gün yüzüne çıkarmış ve eksikliklere yönelik çözüm önerilerinin aktarılmasını sağlamıştır.

Özet İngilizce :

Total Quality Management dates back to 19th century and it is not only a key factor in production sector but also a directing steer in education. Quality approach in education is fictialised on input‐process‐output trio. Stating a quality apprehension is directly proportional with the output. What effects the quality of output are everything related with education and school. There are different types of data collection instruments to present the tone constructed by existing situtation in education. The features of the pyhsics course programme in terms of total quality are founded by Six Sigma model in eight lycees in Mersin. The research showed that the features of the existing programme are not sufficient to answer the needs of the students, teachers and the director staff in schools. The study unearthed the substantial structure in schools and provided some solution offers for deficiencies in terms of total quality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :