Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fransa da eğitim personelinin hizmet içi eğitimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Adiyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
839
DOI :
Özet Türkçe :

Fransa'da hizmet içi eğitim bakanlık düzeyinde PNP (Programme National de Pilotage= Ulusal Eğitim Programı), rektörlük düzeyinde ise IUFM' ler (İnstitut Universitaire de Formation des Maitres= Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri) tarafından sağlanmaktadır. Fransız eğitim sisteminde görev alan eğitim personelinin hizmet içi eğitimi rektörlük ile IUFM arasında eşgüdümlü bir çalışma sonucu gerçekleşmektedir. Bu kurumlar bağlı oldukları akademinin eğitim programı (Plan Académique de Formation: PAF) çerçevesinde hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlerler. Bu kurumların yanında Gretalar da hizmet içi eğitimde belirli bir rol üstlenmiş bulunmaktadırlar. Fransız eğitim sistemi genel yapıda olduğu gibi hizmet içi eğitim alanında da fırsat eşitliği açısından ve yerel ihtiyaçların karşılanmasında iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Özet İngilizce :

In France, inservice training is provided by the PNP (Programme National de Pilotage) on national scale and by İUFM (İnstutut Universitaire de Formation des Maitres) on rectorship scale. The inservice training of the education staff servicing in French education system is realised coordinatedly by IUFM and rectorship. Those institutions organise the inservice training programs in accordance with education program frame of the academy they depend. Beside those institutions, Gretas have a significant place in providing inservice training, as well. As in general, the French education system stands as an almost - perfect model both in the view of equality of opportunity and responding of local needs.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :