Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik öğretmenlerinin yeni fizik programına uyumları: bir durum çalışması

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
674
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim programlarının değişimi sürecinde en önemli unsurlardan biri öğretmenlerdir. Bu nitel çalışmanın çalışma grubunu 2010-2011 öğretim yılında Isparta İlinde çalışan 57 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Fizik öğretmenlerinin yeni fizik programına uyumları hakkındaki görüşleri görüşme formu ile alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretmenlerin görüşlerinden alıntılar verilmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir. Fizik öğretmenlerinin çoğu (%70), yeni fizik programının değişmesinin gerekli olduğunu düşünmekte, ancak bazı çekinceler ve öneriler sunmaktadırlar. Fizik öğretmenlerin yarısı yeni programa alıştıklarını belirtmektedir. Yarısı ise ya alışmaya çalışmakta ya da alışamamıştır. Bu durum uyum sürecindeki sıkıntıların işaretçisidir. Fizik öğretmenleri, programın uygulanması hakkında ve programa uyumları ile ilgili olarak da ders saatlerinin artırılması, hizmet içi eğitim verilmesi, programla ilgili tanıtım CD'si hazırlanması, programın farklı lise türleri için farklı yapılması, programın sınav sistemiyle paralellik göstermesi ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır.

Özet İngilizce :

One of the important elements of curriculum changing process is teacher. This study was a qualitative study which was obtained with interview form the opinions of physics teachers about adaptation of new physics curriculum. The group of study 57 physics teachers worked in Isparta city at 2010-2011 educational terms. Obtained data from physics teachers conducted content analysis and given some quotations from views of physics teachers. Most of physics teachers (70%) thought that there was a necessity change of physics curriculum, but they had some drawbacks and implications. Half of physics teachers stated to accommodate new physics curriculum. But others stated that either have struggled to accommodate or did not accommodate it. This situation was sign of troubles of changing process. They have proposed implications about applying and adaptation of new curriculum; have to increasing time of course, taking in-service training, preparing introduction CD, designing curriculum according to different type of secondary education, being parallel with curriculum and university entrance exam, recruiting educational environment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :