Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal küreselleşme ekseninde türkiye’ye yönelik sermaye hareketleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü2
Görüntülenme :
972
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan çeşitli siyasi ve ekonomik kuruluşların etkisiyle küreselleşme sürecinin temelleri atılmıştır. Bununla birlikte bu sürecin, alınan çeşitli siyasi ve ekonomik önlemlerle gerek dünyada ve gerekse ülkemizde, esasen 1980 sonrası başladığı ve 1990'lardan sonra ivme kazandığı söylenebilir. Bu noktada, özellikle Avrupa Birliği'nin siyasi ve ekonomik birlik oluşturulması yönünde uyguladığı politikaların büyük etkisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle 1980 sonrası tüm dünyada ve bu arada ülkemizde uygulamaya konan piyasa ekonomisine dayalı politikalar çerçevesinde mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımına yönelik alınan önlemlerin ve özellikle de bu çerçevede artan uluslararası sermaye akımlarının da bu gelişmedeki payı yadsınamaz. Bu çalışmada; finansal küreselleşme ve bu alandaki teorik yaklaşımlar incelenmiş ve yaşanan liberalizasyon sürecinde Türkiye'ye yönelik sermaye hareketleri ile bunların nedenleri ve etkileri tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The foundation of the globalization process was laid with the effect of politic and economic institutions that came out after Second World War. Besides, it can be said that this process actually started after 1980 with various politic and economic precautions taken and it gained acceleration after 1990's. At this point, the European Union policies for the establishment of a politic and economic union have important effect. Besides, under the scope of the policies started to be applied in the world and in our country which depends on market economy, the role of taken precautions regarding free circulation of goods, service and capital and especially increasing international capital flow on this development cannot be neglected. In this study, financial globalization and theoretical approaches in that field was examined and in the process of liberalization, the capital movements towards Turkey were discussed with their reasons and effects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :