Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin atmosferde meydana gelen doğal elektriklenme konusundaki kavram yanılgıları ve bilgi eksikliklerin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği1
Görüntülenme :
804
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin atmosferdeki doğal elektriklenme olaylarından şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü kavramları ile ilgili kavram yanılgılarını ve bilgi eksikliklerini belirleyerek, öğrencilerde kavramsal gelişimi sağlamak için önerilerde bulunmaktır. Araştırma 2009 – 2010 öğretim yılı bahar yarıyılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans ve yüksek lisansta öğrenim gören toplam 127 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin kavram yanılgılarını ve bilgi eksikliklerini belirlemek için üç açık uçlu sorudan oluşan bir test kullanıldı. Testteki sorulara verilen yanıtlar benzerliklerine göre gruplandırılarak değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, öğrencilerin atmosferdeki doğal elektriklenme konusunda kavram yanılgıları ve bilgi eksikliklerinin olduğu belirlendi. Sonuçların konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalarda elde edilen bulgular ile uyumlu olduğu görüldü.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine prospective science teachers’ misconceptions and lack of knowledge on the occurrence of natural electrification such as lightning, thunderbolt and thunder in order to provide suggestions for conceptual development. For this study data was collected from 127 science student teachers’ attending undergraduate and graduate program at Faculty of Education in Adıyaman University during spring semester in 2009 - 2010 academic years. In order to determine students’ misconceptions and lack of knowledge a questionnaire involving three open ended questions was used. The students’ answers to the questionnaire were assessed by grouping their similarities. According to assessment results, it has been found that students have misconceptions and lack of knowledge on the occurrence of natural electrification in the atmosphere. The results of this study was also supported by the studies have been done on this subject.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :