Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı beyin yarım küreleri baskın öğrencilerin ingilizce akademik başarılarındaki farklılıkların incelenmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1, Sosyal Bilimler Enstitüsü2, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 3
Görüntülenme :
863
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerin baskın beyin alanları arasındaki farklılıkların akademik başarı, tercih edilen meslek ve cinsiyet açısından farklılık gösterip göstermediğini belirleyerek beyin temelli zengin öğrenme yaşantıları sunmaktır. Araştırmanın örneklemi küme örnekleme yöntemlerinden oransız örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Öğrencilerin baskın beyin yarım kürelerinin belirlenmesinde Hermann’ın Dört Çeyrekli Beyin Baskınlık Aracı’nın Türkçeye’ye uyarlanmış hali kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarılarının belirlenmesinde, İngilizce hazırlık sınıflardan I. ve II. dönem aldıkları notların yılsonu ortalaması kullanılmıştır. Toplanan verilerin SPSS.15 paket programıyla analizi sonucunda öğrencilerin baskın beyin yarımküreleri arasındaki farklılıkların akademik başarı, tercih edilen meslek ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This paper aims to detect how brain dominance affected the academic achievement, choosing a career, and whether it changed in term of gender, hence to suggest some implication for brain‐based learning designs. Unproportional sampling method was used in determining the participants, and adaptation of Herrmann Brain Dominance Instrument by Ozden (2003) was applied to discover students’ dominant brain hemispheres. Arithmetical mean of two academic semesters of students in English Preparatory classes was taken as Students’ academic achievement. Data were analysed in SPSS 15 and no significant correlation was found between brain dominance and academic achievement, career choosing or gender.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :