Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim ve öğretimde alternatif bir yöntem: yaratici drama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
764
DOI :
Özet Türkçe :

Dramanın tanımı, uygulama aşamaları ve gerekliliği ile ilgili değişik görüşler ileri sürülmektedir. Kimilerine göre yöntem, kimilerine göre teknik, kimilerine göre de hayatın her aşamasında var olan doğal bir süreç olarak kabul edilen dramanın eğitim ve öğretim yöntemi olarak kullanımı ile ilgili tartışmalar öteden beri yapılmaktadır. Dramanın eğitim açısından önemi ve gerekliliği hakkında görüş ileri sürenlerin önemli bir kısmı, kalıcı öğrenmenin en etkili yöntemlerinden biri olduğunu iddia ederler. Bu uygulamanın gerçekleştirilmesinde doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı tarzın benimsendiğini, herhangi bir sınırlılığa tabi olmadığı için yaratıcı drama uygulamalarının etkisinin diğer yöntemlere göre daha kalıcı olduğu, savunulan görüşler arasındadır. Yaratıcı drama uygulamalarının kendine özgü usul ve esasları bulunmakta olup bunların göz ardı edilmesi hâlinde istenen verimin elde edilmesinin mümkün olmayacağı anlaşılmaktadır. Önemli hususlardan biri de yaratıcı drama aracılığı ile hangi kazanımların gerçekleştirileceği ve bu kazanımların gerçekleştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi ve önemidir. Kazanımlardan en önemlisi; ekip olma, bir işi birlikte başarma ve her bireyin bu etkinlikler aracılığı ile kendini ifade etme yeterliliğine sahip olmasıdır. Sonuç olarak, yaratıcı drama eğitim ve öğretimde kullanılan bütün yöntemleri içinde barındıran ve diğer yöntemlere göre etkili ve kalıcı bir öğrenme ortamı oluşturan bir yöntemdir.

Özet İngilizce :

Several argues has suggested about drama term, process of drama and necessities of this method. Creative drama has been accepted as a method, a technique or a naturel process for human being. Some of academicians has been accepted creative drama as a method and suggested one of the important method for effective and functional learning. There are two different ways for this process. Direct and indirect ways has been applied for creative drama. Because of boundlessness and effectuality, creative drama has been accepted a functional method relatively other methods. Creative drama has typical principles and style and if these principles and style ruled out, there would be ineffectiveness for learning periods. One of the important things about creative drama is effectivity for can do statements and abilities. Students can accomplish work in pairs or groups or individual. As a result, creative drama is a method for learning and training process and this method more effective than other communicative methods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :