Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin yükseköğretimde kaliteye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı1, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
1205
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, eğitim fakültesi öğrencilerinin yükseköğretimde kaliteye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin yükseköğretimde kaliteye ilişkin görüşleri, araştırmacı tarafından geliştirilen '' Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yükseköğretimde Kaliteye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Ölçeği'' ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemine Adıyaman, Dicle ve Harran Üniversitelerinin eğitim fakültelerinde okuyan öğrenciler alınmıştır. Yapılan araştırmanın bulguları doğrultusunda ulaşılan sonuçlara göre, yükseköğretimde kalite göstergelerine ilişkin eğitim fakültesi öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu; engelli öğrencilere sunulan hizmetlerin yeterli olmasını, öğretim elemanlarının yurt dışında eğitim almış olmasını, öğrencilere sunulan eğitimin niteliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterli olmasını, üniversite kütüphanesinde zengin basılı ve elektronik kaynakların olmasını, üniversitede demokratik bir ortamın olmasını, üniversitenin dünyanın iyi üniversiteleri sıralamasında yer almasını ve üniversitenin burs verme oranı ve yarı zamanlı iş olanağı sağlamasını yükseköğretimde kalite açısından önemli bulmuşlardır.

Özet İngilizce :

In thıs article it is aimed to determine the views of faculty of education students on quality in higher education. Through this aim, students opinions about the quality in higher education were collected with ascale, developed by the researchers called '' Determination of the Faculty of Education Students' Perceptions on Quality in Higher Education Scale''. The sample of the study consists of students studying in the education faculties of Adıyaman, Dicle and Harran universities. According to the results achieved in line with the findings of the study, a vast majority of higher education faculty students in relation with the quality indicators in higher education, found the following aspescts important: the adequacy of services provided to disabled students, teaching staff to be trained abroad, the adequacy of educational support services that enhance the quality of the adequacy of the education offered to students, the university library to be rich in print and electronic resources, the existence of a democratic environment in universities, and university's takingplace in the ranking of the world's best universities, university's providing scholarships and part-time jobs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :