Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dramayla oluşturulmuş öykülerin türkçe eğitiminde kullanilmasi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
688
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni Türkçe Programı öğrencilerin eğitim sürecine katılmasını sağlayacak etkinlikleri  temel  alır.  Türkçe  eğitiminin  gereksinimlerinin gerçekleştirilmesinde en  uygun  etkinliklerden  biri  olan  dramayla  öykü oluşturma, bilinen ya da doğaçlama yoluyla oluşturulan öykülerin drama teknikleri  kullanılarak canlandırılmasıdır.  Drama  çalışmalarında  öykü oluşturma  ifadesiyle  anlatılmak istenen  öykü  türünün  kendisinin dramatize edilmesinden çok olaya dayalı metinleri de içine alan türlerin canlandırmaya uygun hale getirilmesidir. Öyküyü canlandırmayla öğrenci gerçek  yaşama  ilişkin  problemleri  inceleme,  analiz  etme  ve  çözme imkânına  sahip  olacaktır.  Kahraman,  hedef,  engel  /  olay, eylem  gibi temel  unsurların  yanı  sıra  konuşma  örgüsü  ve  metaxis  (dramatik  var olma) gibi kavramlar dramayla öykü oluşturmanın yardımcı unsurlarıdır. Türkçe derslerinde dramayla oluşturulmuş öyküler aracılığıyla dört temel dil  becerisine  yönelik  kazanımların  gerçekleştirilmesi,  dil  bilgisi kavramlarının  günlük  hayatla  ilişkilendirilmesi,  yaratıcı  yeteneklerinin ortaya  çıkartılması  sağlanabilir.  Bu  çalışma  tarama  modeliyle  yapılmış olup konu dâhilindeki ilgili araştırmalardan yararlanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

New  Turkish  Program  has  been  based  upon  activities  that  will  provide participation of students to the educational process. Story formation with drama  which  is  one  of  the  most  suitable  activities  to  actualize requirements  of  the  Turkish  education  is  to  animate  improvised  or proverbial  stories  using  drama  techniques.  What  has  been  meant  with the  expression  of  story  formation  in  drama  studies  is  to  accommodate story  genre  into  animation  of  other  genres  including  texts  based  upon events  rather  than  dramatization  of  the  genre’s  itself.  Through  the animation  of  the  story,  the  student  will  have  the  opportunity  of examining, analyzing and solving the  problems related to real life. While concepts  such  as  hero,  target,  obstacle  /event  have  been  the  primary elements  of  story  formation,  concepts  such  as  speech  line  and  metaxis (dramatic existence) are the secondary elements. There can be provided the  acquisition  of  four  basic  language  abilities  to  be  actualized, association of linguistic concepts with daily life and exposure of a hidden ability  into  the  light  through  the  stories  formed  with  drama  in  Turkish lessons.  This  study  has  been  carried  out  using  the   scanning  model  and relevant  researches  within  the  bounds  of  the  subject  have  been benefited.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :