Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dil psikolojisi ve türkçe öğretimi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
867
DOI :
Özet Türkçe :

Dil  psikolojisi  dillerin  kökenini,  oluşumunu  ve  kullanım  özelliklerini araştıran  dil  bilimiyle,  insan  davranışlarını  anlamaya  yönelik  çalışmalar yapan  psikoloji  biliminin  katkılarıyla  şekillenmiş  bir  bilim  dalıdır.  Dilin edinimi,  algılanışı  ve  kullanımına  odaklanır.  Dil  öğrenimi  ve  kullanımı sırasında ortaya çıkan psikolojik süreçler, bu bilim dalı ışığında incelenir. Bununla  birlikte,  dil  davranışlarına  daha  ayrıntılı  tanımlar  getirmek  ve dilin  işlevlerine  işaret  eden  kullanımları  açığa  vurmak  amaçlanır.  Bu çalışma,  öncelikle  dil  psikolojisinin  bağımsız  bir  bilim  dalı  hâline  gelme süreci hakkında bilgi vermekte, dil psikolojisinin düşünce ve toplumla olan ilişkisini  incelemektedir.  Dil  psikolojisinin  dört  temel  dil  becerisine yansımaları  ise,  Türkçe  Öğretim  Programı’yla  ilişkili  olarak  araştırmanın son bölümünde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Psycholinguistics is a science formed with the contributions of linguistics examining  the  origins,generations  and  the  qualities  of  language  usage, and  of  psychological  science  studying  the  human  behaviours.Language acquisition  focuses  on  its  comprehension  and  usage.Psychological processes  coming  out  during  the  language  learning  and  its  usage  are analysed in the light of psycholinguistics. It is also aimed to make more detailed  definitions  for  language  behaviours  and  display  its  usage refering  to  the  functions  of  language.This  study  primarily  gives information  about  the  process  of  how  psycholinguistics  becomes  an independent  science  and  analyses  its  relation  with  the  thought  and society.  The  reflections  of  psycholinguistics  to  four  basic  language  skills are  also  tried  to  assess  in  the  last  part  of  the  study  in  relation  to  the Turkish Teaching Programme.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :