Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çoklu zekâ kuramina göre tasarlanan öğrenme ortaminda gerçekleştirilen matematik öğretiminin etkililiğinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Prof. Dr., KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
816
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Çoklu Zekâ Kuramı’na göre tasarlanan öğrenme ortamında gerçekleştirilen matematik öğretimini “anlamayı kolaylaştırma ve kalıcı öğrenmeyi sağlama” teması kapsamında değerlendirmektir. Özel durum çalışması yöntemiyle yürütülen araştırma, iki matematik öğretmeniyle toplam 51 ders saati sürmüştür. Veri toplamak amacıyla, mülakat ve gözlem metotlarının yanı sıra öğrenci günlükleri kullanılmıştır. Mülakatlar öncelikle içerik analizi yapılarak çalışmanın amacı doğrultusunda verilerden kodlar ve temalar oluşturularak analiz edilmiştir. Gözlemler ve öğrenci günlükleri ise, mülakat verilerinden oluşturulan temalarla ilgili olan bölümlerden doğrudan alıntılar yapılarak aktarılmıştır. Çalışmanın sonunda Çoklu Zekâ Kuramına göre tasarlanan öğrenme ortamında gerçekleştirilen öğretimin, anlamayı kolaylaştırdığı ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağladığı öğretmenler ve öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Bu tür uygulamalar, alternatif öğrenme teorilerine dayalı öğrenme ortamlarının geleneksel öğrenme ortamlarının yerini alması sürecinde katalizör görevi gördüğü için öğrenci merkezli yaklaşımların yaygınlaşması bakımından farklı konularda ve farklı düzeylerde benzer uygulamalar sıklıkla yapılmalıdır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate qualitatively the themes emerging from the application of activities designed according to The Theory of Multiple Intelligences. The activities were selected from the learning domains of 7th grade mathematics curriculum. This case study was conducted with two mathematics teachers from different schools and their 54 students and it lasted for a total of 51 hours. Interview and observation methods were used in order to collect data as well as student journals. After a content analysis of the interviews, codes and themes were derived with regard to the purpose of the study. Observations and student journals were presented by directly quoting the parts related with the themes derived from the interviews. As a result of this study, the activities carried out in environments designed according to The Theory of Multiple Intelligences were found to be effective in the context of the theme of "facilitating understanding and providing permanent learning". Since this kind of practices have the role of catalyzing in the displacement process of learning environments based on alternative learning theories by traditional learning environments, the frequent implementation of similar practices in different subject fields and at different levels should be implemented for the widespread use of student centered approaches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :