Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bu benim eserim bilim şenliğinin yönetici, öğretmen, öğrenci görüşleri ve fen projelerinin kalitesi odağindan görünümü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr. Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
990
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de ”Bu Benim Eserim” adıyla da anılan İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Fen Bilimleri ve Matematik Proje Çalışması’nın, yarışmaya katılım motivasyonları, karşılaşılan güçlükler, katılımın ve verimliliğinin artırılması, danışmanın rolü, fen eğitimine katkısı, proje hazırlama sürecinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği, yarışmaya ilişkin öneriler boyutlarının, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerin bakış açılarıyla ve fen projelerinin kalitesinin uzman görüşleriyle incelenmesinin yapıldığı nitel bir çalışmadır. Çalışmanın katılımcıları olarak 2009-2010 öğretim yılı A İlinden B Bölge Sergisi’ne katılan öğrenciler, öğrencilerin danışman öğretmenleri ve okul yöneticileri alınmıştır. Veri toplama araçları olarak yarı-yapılandırılmış görüşme, gözlem, proje raporları, bilim şenliği ve fen projelerine yönelik öğretmen görüşleri anketi kullanılmıştır. Veri analizlerinden elde edilen bulgular şunlardır; Öğretmenler, bilim şenliğine karşı olumlu tutum sergilemelerine rağmen, “zorunlu olmasam öğrencilerimi proje yarışmasına sokmak istemezdim” görüşüne büyük çoğunlukla katılmaktadırlar. Proje yarışmasına katılım motivasyonları; (i) yöneticiler için okulun reklamının olması, (ii) öğretmenler için yöneticilerin baskısı ve öğrenci istekliliği, (iii) öğrenciler için yaptıkları çalışmaların sergilenmesi şeklindedir. Yarışmada danışmanın ya da velinin projenin yapımında çok etkin olduğu görüşüne yönetici, öğretmen ve öğrenciler büyük oranda katılmakta ve bilimsel sahtekârlıktan yakınmaktadırlar. Fen projelerinin niteliksel incelenmesi sonucunda, öğrencilerin bilimsel yöntemi kullanma, verileri analiz etme ve kaynak tarama gibi kısımlarda ciddi eksiklerinin olduğu belirlenmiştir. Bilim şenliklerinin amacına hizmet etmesi için kilit rolde olan öğretmenlerin eğitimine önem verilmelidir. Ayrıca, bilim şenliklerinde etik ve değerler eğitimi boyutu ihmal edilmemelidir.

Özet İngilizce :

This study, called ‘’This is My Work’’ about the science and mathematics project science fair for elementary school students in Turkey and investigated from perspectives of administrator, teacher and students about engaging motivations, difficulties, increasing of involving and productivity, mentorship role, contributing of science education, collaboration with corporation and institutes at project preparing process and quality of science projects, is qualitative study. This study was conducted at 2009-2010 educational term, and its participants were students engaging from A city to B Regional Fair and their administrators and teachers. Semi-structured interviews, observations, projects reports, attitudinal survey used as collecting data tools. Results from data analysis; engaging motivations of administrators that school reputation, for teachers’ pressure of administrator and student willingness, for students presenting project. Although teachers had positive attitude towards science fair, they stated that ‘’If my district did not require participation, I would not involve my students in science fair competitions’’ mostly. Administrators, teachers and student mostly stated that mentors or parents had more effective role in project making process. Findings about qualitative quality of projects were determined serious mistakes at using scientific method, data analysis and searching resource domain by experts. Teachers, having key role at science fairs, should be given importance their training, if it is wanted to achieve the science fairs’ aims. Moreover, the dimension of ethics and moral education at science fair should not be ignored.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :