Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapilan lisansüstü çalişmalarin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
742
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı  1997-2012  tarihleri arasında okuma eğitimi üzerine yapılmış  tez  çalışmaların  değerlendirilmesini  yaparak,  okuma  eğitimi alanında  üzerinde çalışma  yapılabilecek  konularına  var  olup  olmadığını tespit  etmektir.  Bu çalışmada  daha  önceden  ortaya  konulmuş  fikirlerin analizi yapılacağı için, yöntem olarak meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle Ulusal  Tez Merkezi olmak üzere çeşitli veri tabanları ve kütüphanelerde yapılan taramalarda ulaşılan toplam 39 adet doktora ve  yüksek  lisans  tezi  incelenmiştir.  Bu  tezler öncelikle  yüksek  lisans  ve doktora  tezi  olmak  üzere  gruplandırılmış,  daha sonra  yapıldığı üniversitelere  olan  dağılımı  hesaplanmıştır.  Dış  yapı  bakımından incelendikten  sonra  tezler  içerik  analizine  tabi  tutularak  konuların sınıflandırılması yapılmıştır. Sonuç olarak, yapılan tezlerin bazılarının isim ve konuları  benzerlik  göstermesine  karşın,  okuma  becerisi  alanında çalışma yapılabilecek konuların varlığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The  purpose  of  this  study  is  to  review  and  evaluate  to  doctorate  and master theses  that  are  prepared  on  reading  skills  and  research  can  be done over the area of reading education is to determine whether thereare issues.  In  this  study, to  be  mde  previously  introduced  ideas,  analysis, amethod wasused as meta-analysis method. That  thesis,  including  the  National  Center  for  the  study, primarily tolibraries, various databases and scanning reached a total of 39 doctoral and master's thesis examined. These  arguments  are  grouped  as  the  first master's  and  doctoral  thesis, and  thencalculated  the  distribution  of  the universities.  External examinationof the structure in terms of classification of the subjects were thensubjected to content analysis theses. Theses of some of the topicsand titles have been found to be similar. After that, the studiessuggested a different selection of topics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :