Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Berlin fonograf arşivinde türkiye araştırmaları ve alman milli kütüphanesinde türk beşlileri

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1, Güzel Sanatlar Fakültesi2, Malatya3
Görüntülenme :
865
DOI :
Özet Türkçe :

Berlin Fonograf Arşivi1 kuruluşundan bu yana, dünyadaki birçok saha araştırmacısı ve müzikolog tarafından önemli çalışma merkezi konumda olmuştur. Berlin ekolünün kurucuları aynı zamanda bu kurumun da kurucuları olarak da bilinmektir. İkinci dünya savaşından sonra sessizliğe bürünen bu kurum, son yıllarda tekrar bir canlanma yaşamakta ve bir asrı aşkın süredir muhafaza ettiği tarihi belge niteliğindeki mum kayıtlarını geniş kapsamlı bir proje dâhilinde dijital ortama aktarmaktadır. Bu çalışmamızda Berlin Fonograf Arşivi’nin Türkiye ve Türk müzikolojisi açısından önemini ortaya koyarak Türk müzikolojisine yeni bilgiler aktarmaya çalışmaktayız. Yine bu çalışmaya paralel olarak, Alman Milli Kütüphanesinin verilerine dayanarak, “Türk Beşlileri” olarak bildiğimiz; Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses ve Cemal Reşit Rey'in bu kurum için önemini ortaya koymaktayız. Çalışmamızda, “Türk Beşlileri” hakkında önemli istatistik bilgileri sunarak bir karşılaştırma yapmakta yeni bulgular elde etmeye çalışmaktayız

Özet İngilizce :

Berlin Phonograph Archieve has been the center for many field researchers and musicologists all over the world since it was established. Berline Ecole’s establishers are known as the establishers of this intitute as well. The institution, which has been inactive or passive after the World War Second, has shown a remarkably vivid reactivity in recent years, and perserving candle documents over than a century ,which are considered as valuable historical inscriptions, tranformed them into a digital formation in a great Project. In this study, we try to find out the significance of Berline’s phonogragpic Archieve in terms of Turkey and Turkish musicology and to convey some more new information to Turkish musicology. Again, along with this study, we try to underline the importance of musicians for this institute; as we Have known them as “Turkish Quintette”; Ahmed Adnan Saygun,Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Anlar, Necil Kazım Akses and Cemal Reşit Rey,based on the data of German National Library. In this study, we have tried to figure out some important statistic indications about “Turkish Quintette” using comparason technic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :