Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazı şiir mecmualarından hareketle basılı divanlarda bulunmayan bâkî mahlaslı şiirler

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1
Görüntülenme :
904
DOI :
Özet Türkçe :

Bâkî, Divan edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Devrinde "sultanü'ş-şu'ara" olarak anılan şairin manzum ve mensur eserleri bulunmakta olup en önemli eseri Divan'ıdır. Bâkî, divanını, ilk defa Kanunî Sultan Süleyman'ın isteğiyle onun sağlığında tertip etmiştir. Daha sonra yazdığı yeni şiirleri de ilave edilerek değişik tarihlerde divanın yeni ve farklı tertipleri ortaya konmuştur. Yazma nüshaları 100'ü bulan Bâkî Divanı'nın bugüne kadar üç baskısı yapılmıştır. Divanın tenkitli baskısı ise Sabahattin Küçük tarafından yapılmıştır. Şairlerin divanlarında yer almayıp da şiir mecmualarında kayıt altına alınan şiirlerin varlığı herkesin bildiği bir husustur. Şiir mecmuaları-içerdiği şiirlerin sahipleri açısından her ne kadar ihtiyatlı yaklaşmayı gerektirse de- özellikle şairlerin divanlarına girmemiş şiirlerini içermesi bakımından önemlidir. Bu çalışmada çeşitli mecmualardan tespit ettiğimiz, Bâkî'nin basılı divanlarında bulunmayan Bâkî mahlaslı şiirler tanıtılacaktır.

Özet İngilizce :

Baki is one of the biggest and most famous poet of Divan Literature Being termed as poet laureate at his contemporary, poet's most rotable work is his Divan while his works in verse and prose are also available. Baki contrived his Divan with Süleyman the Magnificient's request during his lifetime. Being added the new poems, written later, new and different contrivances of the divan was put forth at different dates.The Baki Divan, whose manuscript copies reached over 100 at Turkish and European libraries, has been made third press, so far. Scientific press of the divan in comparison to various copies was made by Sabahattin Küçük. Existence of poems, registered in poem magazines rather than not present in poets'divans is a well-known matter. Poem magazines-notwithstanding needs to be approached cauticus( cautiously ) from point of including poems' masters- are particularly important from the point of including poems that are not available in poets' divans. In this study we will introduce poems with appellative detected in various magazines which dont exist in printed divans of Baki.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :