Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği sürecinde türkiye muhasebe standartlarının uluslararası muhasebe standartlarına uyumlaştırılmasında gelinen son nokta

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi İ.İ.B.F. Muhasebe Finansman Bölümü 1, Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni2, Kavram Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Finansman3
Görüntülenme :
820
DOI :
Özet Türkçe :

Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte tüm dünya ülkeleri dünyada üretilen refahtan daha çok pay almak amacıyla ülkelerini dış yatırımcılara açmış, hatta onları ülkelerinde yatırım yapmaya özendirici teşvik tedbirleri uygulamaya başlamışlardır. Globalleşme denilen bu süreçte yatırımcıların o ülkelere yatırım yapmasında en önemli unsur, mali tabloların tüm dünyada kabul edilmiş ölçütlere göre hazırlanmış olması önem kazanmıştır. Bu amaçla dünya muhasebe birliği finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin Muhasebe standartlarının hazırlanmasına büyük önem vermektedir. Son yıllarda gerek Avrupa Birliği sürecinin etkisiyle gerekse globalleşen Türk yatırımcılarının baskısıyla bu alanda Türkiye'de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu amaçla ilk olarak Dünya Muhasebe Standartları Türk Muhasebe sistemiyle uyumlaştırılarak Türkiye Muhasebe Standartları olarak uygulanmaya başlanmıştır. Son yaşanan dünya ekonomik krizine bağlı olarak bu Standartlarda meydana gelen değişikliklerin Türk Muhasebe Sisteminin uyumlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmada tüm dünyada standart olarak uygulanan bu kurallarının Türkiye'de ne derecede uygulanmaya çalışıldığı incelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

With the ending of the coldwar period, all world countries opened their countries to the foreign investorswith the purpose of having more share from the welfare all over the world, andthey even began to apply incentives encouraging investors to invest in their countries.Within this process which is called globalization, the most important factorfor investors to invest in these countries is that financial statements shouldbe prepared in accordance with the criteria accepted all over the world. With thispurpose, world accounting association gives utmost importance to thepreparation of accounting standards as related to the preparation of financialstatements. In recent years, significant developments have been experienced inthis field in Turkey due to both European Union process and pressures of globalizingTurkish investors. Firstly, International Accounting Standards were harmonizedwith the Turkish Accounting System and then they started to be applied asTurkish Accounting Standards. As depending on the last seen world economiccrisis, studies of harmonization of the changes in these standards with TurkishAccounting System continue. In this study, to which degree these rules appliedas a standard all over the world are tried to be applied in Turkey has been analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :