Yöresel Müzik Kültürünün Yaşatılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Kars İli Örneği

...
Anahtar Kelimeler:

The Role Of Non-Governmental Organization In Maintaining Regional Music Culture: Example Of Kars City

...

54258 14600

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yöresel Müzik Kültürünün Yaşatılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Kars İli Örneği

Fatma Ceyda Çınardal, Levent Çınardal, Aşkın Çelik

Hababam Sınıfı Filmlerinde Yer Alan Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Alt Metinlerin İncelenmesi

Celal Deha Doğan

Yetersizliği Olan ve Olmayan Okulöncesi Çocuklara Verilen Seramik Eğitimi ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

Melahat Altundağ, Mustafa Ural, Emine Eratay, Yasemin Aydoğan

Ses Eğitimi Alan Kadınların Menstrual Döngü -Menstrual, Folliküler Ve Premenstrual Evre- Ses Özellikleri

Satı Doğanyiğit, Nalan Yiğit, Kayhan Öztürk

Müdür Yetkili Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Van İli Örneği

Yasemin Kubanç, Erdoğan Şama

Farklı Yaş Kategorilerinde İlkokula Başlayan Öğrencilerin Okul Olgunluğu Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okula Uyum Problemleri

Hasan Basri Gündüz, Nesrin Özarslan

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Ve Yazma Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi

Caner Özdemir, Tolga Erdoğan

4-6 Yaş Çocukların Sözcük Dağarcıklarının Ailesel Faktörlere Göre İncelenmesi

Meral Taner Derman

Özel Okulda Öğrenim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler

Özlem ULAŞ, Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Emine Feyza DİNÇEL, Gonca ÇİFFİLİZ KINAY, Recai COŞTUR

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bilim Ve Bilim İnsanı Algısı

Halil TURGUT, Nurhan ÖZTÜRK, Hüseyin EŞ