Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadili eğitimi ve öğretimi sürecinde sözvarlığı belirleme çalışmalarının önemi ve “deyim” kazandırmaya yönelik etkinlik önerileri

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1, Eğitim Fakültesi2, Türkçe Eğitimi Bölümü3
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Anadili eğitimi ve öğretimi sürecinde, sözvarlığı belirleme çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Anadili eğitiminin temel amacının öğrencinin anadilini doğru kullanmasını sağlamak olduğu düşünülürse sözvarlığı ögelerinin de bu eğitim-öğretim sürecinde önemli gereçler olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Bu süreçte sözcük öğretimi önemli bir alandır. Fakat bu alanda hem kuramsal yapıda hem de uygulamada eksiklikler bulunmaktadır. Bu çalışmada, sözvarlığında başat ögelerden biri olan “deyim” leri kazandırmaya yönelik etkinliklerle birlikte anadili eğitimi ve öğretimi sürecinde sözvarlığı belirlemeye yönelik çalışmaların gerekliliği ve önemi üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

Studies on determining the vocabulary in the process of teaching native language is very important. The basic aim of teaching of native language is to enable the child to use his/her mother tongue correctly, vocabulary items occupy an important role in that educational process. Teaching vocabulary is an important field during that process. However, significant challanges are experienced either theoretically or in practice. This paper focuses on the necessity and importance of studies on determining the vocabulary in the process of teaching native language and activities that aim to teach “idioms” which are among the principal items in vocabulary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :