Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Absürd (uyumsuz) tiyatro bağlaminda nuri pakdil’in umut adli oyunu üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
900
DOI :
Özet Türkçe :

1950’lerde önce Fransa’da, sonra da diğer Avrupa ülkelerinde görülen Absürd tiyatro, endüstri devrimiyle birlikte insanın inandığı değerlerin kaybolmasını ve madde karşısında küçülmesini konu edinen modern bir tiyatro hareketidir. Endüstri devriminin oluşturduğu toplumdaki insanların zamanla birbiriyle iletişimi kopararak bir bilinç kaybı yaşadığı ve birey yerine sorgulamayı bırakan kitle-insana dönüştüğü görülmüştür. Absürd tiyatro da insanın düştüğü bu durumu, sahnede renk, ses, müzik ve ışık gibi unsurlar ve alışılmışın dışında bir dille kurgulayarak seyirciyi farklı bir gerçekle karşı karşıya getirmiştir. Bu gerçek önce anlaşılmamakla birlikte, daha sonra varoluşunu sorgulayan insanın dikkatini çekmiştir. Bu makalede ise, Türkiye’de şairliğinin yanı sıra daha çok bir fikir adamı olarak adından söz ettiren Nuri Pakdil’in Absürd tiyatro tekniğiyle 1974 yılında yayımladığı Umut adlı oyununda Absürd tiyatro yazarlarının ortaya koyduğu ancak bir çözüm getiremediği kent insanının problemleri ele alınmış ve söz konusu oyunda da bu çözümün ne olduğu açıklanmıştır. Aynı zamanda, oyunun Absürd tiyatroyla olan benzerliği ve farklılığı da çeşitli unsurlardan yola çıkılarak gösterilmiş; kötümser bir bilinçle irtibat kurulan ve absürd olarak yorumlanan bir dünyaya, yazarın nasıl bir anlam verebildiği de cevaplanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In France before 1950 then in other European countries, the Absurd theater, with the industrial revolution in the face of human and material diminution of the loss of values, believes focusing on the modern theater movement. People in the society created by the industrial revolution time off from communication with each other, rather than a loss of consciousness and the individual questioning his left turned into a mass-to-human. The Absurd theater situation of people fell on the stage, color, sound, music and lighting and unusual elements such as the notion of a language which the audience has faced a different reality. This fact is not understood, it is first attracted the attention of people questioning the existence of the later.In this article, as well as in Turkey, more than poet an idea which has made a name as a man of the Absürd theater of Nuri Pakdil'in technique published in 1974, put forward by the authors of Hope's play, The Absürd theater absurd, but is discussed and a solution to the problems that people in the city is unable to that this solution is described. At the same time the Absürd theater with the play on the basis of similarities and differences between the various elements are shown; pessimistic established contact with a consciousness and a sense of how absurd that you can author a world that is interpreted as the answer sought.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :