GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YABANCI DİL KELİME BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI

Öz Bu araştırmanın amacı görme engelli bireylerin İngilizce kelimelerin doğru yazılışını öğrenmeleri için erişilebilir web ve mobil öğrenme ortamının geliştirilmesi ve bu ortamların görme engelliler için etkililiğinin araştırılmasıdır. Çalışmada tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılmış ve üç döngü uygulanmıştır. İlk iki döngüde web sitesinin gelişim süreci tamamlanmış ve üçüncü döngüde mobil uygulama geliştirilmiştir. Çalışmaya uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 11 yetişkin görme engelli katılmıştır. Veriler demografik bilgi formu, sesli düşünme protokolleri ve gözlem formları aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular, ortamların pratik ve erişilebilir olduğunu, erişilebilirlik problemi olmayan bir ortamda görme engellilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Görme engellilere yönelik geliştirilen tasarımlar görsel hiçbir unsur içermemeli, içerik mimarisi hedef kitleye yönelik olmalı ve kullanıcılar site içerisinde gitmek istedikleri yere kolay ulaşabilmelidirler.

Kaynakça

Açıkgöz, F. (2006). Görme engelli gençlere İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacetepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Allan & Stiteley (2010). Principles of assistive technology for students with visual ımpairments. 15.01.2018 tarinde https://www.tsbvi.edu/general/1076-principles-of-assistive-technology-for-students-with-visual-impairments adresinden alınmıştır.

Amedi, A., Raz, N., Pianka, P., Malach, R. & Zohary, E. (2003). Early ‘visual’ cortex activation correlates with superior verbal memory performance in the blind. Nature Neuroscience, 6(7), 758–766.

Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-based research: A decade of progress in education research? Educational Researcher, 41(1), 16-25.

Andronico, P., Buzzi, M., Castillo, C., & Leporini, B. (2006). Improving search engine interfaces for blind users: A case study. Universal Access in the Information Society, 5(1), 23–40.

Araluc, H. A. (2002). Teaching English to blind and visually impaired young learners: the affective factor. Yayınlanmamış doktora tezi. Universidad De Castilla La Mancha, İspanya.

Arter, C., & Mason, H. (1994). Spelling for the visually impaired child. British Journal of Visual Impairment, 12, 18-21.

Bishop, D., & Rhind, D. J. a. (2011). Barriers and enablers for visually impaired students at a UK Higher Education Institution. British Journal of Visual Impairment, 29, 177–195. doi:10.1177/0264619611415329.

Brown, H.D. (1994). Principles of language learning and teaching (3rd Ed.). Inglewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Regents.

Cattaneo, Z., & Vecchi, T. (2011). Blindness and sensory compensation. Z. Cattaneo & T. Vecchi (Eds.), Blind vision, the neuroscience of visual impairment içinde (ss. 11– 48). Cambridge, MA: MIT Press.

Donley, P. R. (2002). A Touch of … Class!. The Canadian Modern Language Review 59 (2), 302-305.

Dünya Sağlık Örgütü (2014). Visual Impairment and Blindness. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ adresinden alınmıştır.

Emiroğlu, B. G. (2015). Üniversitelerin engelli destek ofislerinin web sayfalarının erişilebilirlikleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 14(27), 43–55.

Gompel, M., Janssen, N. M., & Van Bon, W. H. J., & Schreuder, R. (2003). Visual input and orthographic knowledge in word reading of children with low vision. Journal of Visual Impairment & Blindness, 97 (5), 273-284.

Grundtvig Learning Partnership Program (2008-2010). Good Practice For Improving Language Learning For Visually Impaired Adults Project “Pedagogy And Language Learning For Blind And Partially Sighted Adults In Europe”. http://www.euroblind.org/media/languages/Languages_EN.pdf adresinden elde edilmiştir.

Guinan, H. (1997). ESL for students with visual impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 91(6), 55.

Hersh, M. & Johnson, M. (2008). Disability and assistive technology systems. In Hersh, M. & Johnson, M. (Ed.), Assistive technology for visually impaired and blind people (pp. 1-50). London: Springer.

Hull, T. & Mason, H. (1995). Performance of blind children on digit-span tests. Journal of Visual Impairment & Blindness, 89(2), 166–170.

Kashdan, L., & Barnes, R. (1998). Notes on the needs of new English learners with vision limitations. 04.01.2018 tarinde http://www.nwlincs.org/kaizen/Notes.htm adresinden alınmıştır.

Koenig, A. J., & Ashcroft, S. C. (1983). Initial assessment of student use of the electric Perkins Brailler. Education of the Visually Handicapped, 15(2), 59- 66.

Kumar, D.D., R. Ramasamy, and G.P. Stefanich. (2001). Science for students with visual impairment: Teaching suggestions and policy implications for secondary educators. Electronic Journal of Science Education, 5 (3).

LaGrow, S. (1981). Effects of training on CCTV reading rates of visually impaired students. Journal of Visual Impairment & Blindness, 75, 368–372.

Lewis, S. (2010). Understanding students with visual impairments. A. Turnbull, R. Turnbull, & M. L. Wehmeyer (Eds.), Exceptional lives: Special education in today’s schools içinde (ss. 428–459). Upper Saddle River, NJ: Merrill.

McCall, S. (1999). Accessing the curriculum. In C. Arter, L. H. Mason, S. McCall, & S. Stone (Eds.), Children with visual impairment in mainstream settings, (pp. 29–40). London: David Fulton.

Milian, M., & Ferrell, K. (1998). Educating limited English proficient students with visual impairments. Greeley: University of Northem Colorado.

Nikolic, T. (1986). ‘Teaching a foreign language to visually impaired children in school’. Language Teaching, 218 - 231. doi:10.1017/S026144480001096X.

Orsini‐Jones, M. (2009). Measures for inclusion: coping with the challenge of visual impairment and blindness in university undergraduate level language learning. Support for Learning, 24(1), 27-34.

Orsini‐Jones, M., Courtney, K., & Dickinson, A. (2005). Supporting foreign language learning for a blind student: a case study from Coventry University. Support for learning, 20(3), 146-152.

Papadopoulos, K. S., Arvaniti, E. K., Dimitriadi, D. I., Gkoutsioudi, V. G., & Zantali, C. I. (2009). Spelling performance of visually impaired adults. British Journal of Visual Impairment, 27(1994), 49–64. doi:10.1177/0264619608097746.

Passini, R., Proulx, G., Rainville, C. (1990). The spatio-cognitive abilities of the visually impaired population. Environment and Behavior, 22(1), 91-118. http://dx.doi.org/10.1177/0013916590221005.

Presley, I., & D'Andrea, F. M. (2009). Assistive technology for students who are blind or visually impaired: A Guide to assessment. New York: AFB Press.

Pring, L. (2008). Psychological characteristics of children with visual impairments: learning, memory and imagery. The British Journal of Visual Impairment, 26 (2), 159-169.

Pugach, M. C., & Warger, C. L. (1996). Curriculum trends, special education, and reform. New York: Columbia University Teachers College.

Raz, N., Amedi, A. & Zohary, E. (2005). V1 activation in congenitally blind humans is associated with episodic retrieval. Cerebral Cortex, 15(9), 1459–1468.

Raz, N., Striem, E., Pundak, G., Orlov, T. & Zohary, E. (2007). Superior serial memory in the blind: A case of cognitive compensatory adjustment. Current Biology, 17(13), 1129–1133.

Röder, B., Rösler, F. & Neville, H. J. (2001). Auditory memory in congenitally blind adults: A behavioral-electrophysiological investigation. Cognitive Brain Research, 11(2), 289–303.

Stein, V., Neßelrath, R., & Alexandersson, J. (2010). Improving Spelling Skills for Blind Language Learners-Orthographic Feedback in an Auditory Vocabulary Trainer. Csedu (2), 501–506.

Svihla, V. (2014). Advances in Design-Based Research. Frontline Learning Research, 6, 35-45.

Tobin, M., Bozick, N., Douglas, G., Greaney, J., & Ross, S. (1997). Visually impaired children : Development and implications for education. European Journal of Psychology of Education, XlI (4), 431–447.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK, 2015). 25.10.2018 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1017 adresinden alınmıştır.

Wang, F., & Hannafin, M. (2005). Design-based research and technology-enhances learning environments. Educational Technology Research and Development, 53(4), 5-23.

Warren, D.H. (1994). Blindness and children. An individual differences approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Web Accessibility Initiative (2015). Web erişilebilirliğine giriş. 25.10.2018 tarihinde http://www.cs.man.ac.uk/~yesilady/docs/accessibility.html adresinden adresinden alınmıştır.

World Health Organization (WHO, 2014). 13.01.2018 tarihinde http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ adresinden alınmıştır.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

57864 15151

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ

Kübra ASLAN, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Murat KURT

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Nesrin SÖNMEZ, Serpil ALPTEKİN, Bayram BIÇAK

OYUN UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN MERKEZLİ ÖĞRETİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VOLEYBOL DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Mehmet ASMA, Mümine SOYTÜRK

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Esra SARI, Osman TİTREK

SÜPERVİZÖR ROLLERİ ÖLÇEĞİ’NİN (SRÖ) GELİŞTİRİLMESİ

Tahsin İLHAN, Yusuf SARIKAYA, Mustafa Kemal YÖNTEM

VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİSYEN OLMAK: RUTİNLER VE BU RUTİNLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Merve ZAYİM KURTAY, Aysemin DURAN

UZAMSAL İLİŞKİLER TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, Behçet ORAL

ÖZEL YETENEKLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ KİMLİK VE ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Adnan ÖZBEY, Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ

EVLİLİKTE BAĞIŞLAMA ÖLÇEĞİ-OLAY: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Emine DURMUŞ, Abdullah MANAP

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI TANIMLAMALARINA VE GÖSTERGELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

İlker YAKIN, Selin OKUR