Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iklimin doğal bitki örtüsü üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
1068
DOI :
Özet Türkçe :

İklim, yeryüzündeki bitki türleri ve bitki topluluklarının esas karakteri ile yayılış alanlarını belirleyen en önemli ekolojik faktördür. Sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr, ışık gibi iklim elemanlarının ortak etkileri bir yerin bitki örtüsünün şekillenmesinde önemli rol oynar. Türkiye’nin konumu ve coğrafi özelliklerinin yarattığı iklim farklılıkları doğal bitki örtüsünde, orman, ağaççık veya çalı, ot gibi çeşitli bitki formasyonlarının oluşumuna neden olmuştur. Bunlar içinde orman formasyonu, ülkemizin kuzey ve güneyindeki dağlık sahalar ile batı Anadolu dağları üzerinde geniş bir yayılışa sahiptir. İklimin etkisine bağlı olarak nemli, yarı nemli veya kurakçıl karakterdeki bu ormanlar coğrafi yayılışları morfolojik,ekolojik ve floristik özellikleri yönünden birbirinden farklı ağaç türlerinden oluşur. İklim değişmeleri Türkiye’nin relik ve endemik bitkiler bakımından da son derecede zengin olmasını sağlamıştır.

Özet İngilizce :

The climate is the most important ecological factor that determines the plant types and the basic characters and the distribution areas of the plant associations. The common effects of the climate factors such as heat, humidity, rain, wind, light have important role information of the natural vegetation of a place. The diversity in the climate incurred from the position and geographical features of Turkey caused the existence of various plant formations such as forest, shrub or bush, grass in the natural vegetation. The formation of forest among them has a wide distribution on the north and south mountainside and on the west Anatolian mountains in our country. Those forests in the humid, semi-humid or drought character as based on the effect of the climate are composed of many different tree types and kinds in terms of geographical distribution, morphological, ecological and floristic features. The abundance of types of plant formations in Turkey is closely related with the climate types seen in the country, and the climate changes at the end of the third time and in Pleistocene made this structure more variable. The climate changes also enabled Turkey to be so rich in terms of relic and endemic plants.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :