Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tebdil-i kıyafet, irtidad ve ihtida

Yazar kurumları :
İstanbul Şehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
637
DOI :
Özet Türkçe :

Kimi hadislerde Peygamber’in Müslümanlar’a, kendilerini Müslüman olmayanlarden bazı açılardan farklılaştırmalarını emrettiği rivayet edilir. Zamanla bu buyruk Peygamber’in amacı hilâfına gayr-ı Müslimler’in Müslümanlar’dan farklı giyinmeye zorlanmaları şeklinde hayata geçirilmiş, neticede kıyafet Müslüman ile gayr-ı Müslim arasında sınır çizmeye yarayagelmiştir. Bu nedenle de İslâm dinine girmek veyahut İslâm dininden çıkmak ile kıyafet değiştirmek arasında sıkı bir ilişki oluşmuştur. Örneğin III. Selim’den Mustafa Kemal’e kadar kıyafet alanında tepeden dayatılan reformlar irtidad olarak yorumlanmış, bu arada din değiştirip Müslüman olanlara elbise hediye etmek geleneği yerleşmiştir. Bu makalede din değiştirmek ile kıyafet değiştirmek arasındaki yakın ilişki irdelenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In some hadiths, the Prophet is reported to have urged Muslims to differentiate themselves from non-Muslims in a number of ways. With time, this command was implemented in contravention of the Prophet’s intentions so as to force non-Muslims to don attire unlike that of Muslims; as a result, attire became a way of drawing borders between Muslim and non-Muslim. Thus, converting to and from Islam was closely associated with changing attire. For example, reforms of attire imposed from above, from those of Sultan Selim III to those of Atatürk, were interpreted as apostasy, while it became a tradition to present one who converted to Islam with a set of clothes. This article discusses the intimate relationship between changing religions and changing clothes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :