Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Koryak ve çukçi şamanlığında transvestizm

Yazar kurumları :
Nevşehir Ünv. Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Kuzeydoğu Asya ve Kuzey Amerika yerli halklarında olduğu gibi, günümüzmSibirya halklarından Koryak ve Çukçilerin şamanlık geleneklerinde şamanların toplumsal cinsiyet alanı netlik kazanmamıştır. Bu halklarda şamanlar, üçüncü cinsiyetin temsilcisi olarak görülmüş, ruhlar âleminin bir uzantısı olarak cinsiyet tabuları yıkılmış bireyler şeklinde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Koryak ve Çukçi şamanlığındaki ritüel transvestizm, çeşitli öğeleriyle birlikte tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The area of gender of shamans is unclear - as amog the Northeast Asian and North American indigenous peoples - in the traditions of Koryaks and Chukchees who are the peoples of present-day Siberia. In these peoples, shamans were seen as a representative of the third gender, who are regarded as an extention of the world of spirits, they are regarded as individuals who have transgressed gender related taboos. In this study, ritual transvestism in Koryak and Chukchee shamanism will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :