Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırgız destanlarında intikam duygusu ve intikam biçimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü1
Görüntülenme :
846
DOI :
Özet Türkçe :

Sevgi, nefret, hüzün, kıskançlık hisleri kadar güçlü olan "intikam duygusu", dünyada destancılık geleneğinde önemli bir yer tutan Türk destanlarına da yansımıştır. Mesela İç Oğuz'a başkaldıran Aruz, Bamsı Beyrek'i kendi tarafına çekemeyince onu kılıçla yaralamaktadır. Evine yaralı dönen Bamsı Beyrek'in son isteği öcünün alınmasıdır. Nitekim, İç Oğuz'la Dış Oğuz'un karşı karşıya gelmesinden sonra Aruz öldürülür ve Beyrek'in öcü alınır. Bu makalede Manas, Semetey, Er Eşim, Kozuke ve Bayan, Munduk ve Zardık, Şırdakbek, Eşimkul ve Zuura, Canıl Mırza, Kocacaş gibi Kırgız destanlarına yansıyan intikam duygusu irdelenmiştir. Ayrıca intikam alma şekilleri bir tasnife tabi tutulmuş ve örnek dizelerin orijinali yanında Türkçe çevirileri de verilmiştir.

Özet İngilizce :

A sense of revenge is as strong a feeling as love, hate, sorrow and jealousy. This feeling is reflected in Turkish epics. For example, Aruz riots against İç Oğuz and kills Bamsı Beyrek. Bamsı Beyrek's last wish is to be avenged and this wish is fulfilled. The article discusses the sense of revenge as reflected in the Kyrgyz epics such as Manas, Semetey, Er Eşim, Kozuke ve Bayan, Munduk ve Zardık, Şırdakbek, Eşimkul ve Zuura, Canıl Mırza, Kocacaş. The manner and means of revenge are classified. A Turkish translation is provided for the Kyryz texts quoted in the article.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :