Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elhân-ı şitâ’dan kar sesi’ne modern türk şiirinde “kar”

Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
1224
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın başlıca amacı, modern Türk şiirinde kış mevsiminin simgesi olan kar öğesini, Cenab Şahabettin’in “Elhan-ı Şita” adlı şiirinden Bahattin Karakoç’un “Kar Sesi” adlı şiirine kadar genel bir çerçevede değerlendirmektir. Çalışmanın ikincil amacı ise bu konuda daha geniş çaplı çalışmalara ilgi uyandırmaktır. Gerçekten de bir makale içinde değerlendirilmesi mümkün olmayacak kadar çok sayıda kar şiiri tespit ettik. Yine de bir genellemeye ulaşabilmek için bu konuda istasyon niteliğine sahip bazı şiir ve şairleri öne çıkardık. Klâsik şairlerimizin çok itibar etmedikleri bu tabiat olayına Servet-i Fünûn’dan itibaren ilgi artarak devam etmiştir. İlgi artışının gerisinde kanaatimizce tabiat algısında meydana gelen değişiklik vardır. Şiirleri seçerken bu değişikliği merkeze almaya çalıştık. Bu çalışma, daha kapsamlı bir çalışmanın başlangıcı olarak düşünülebilir.

Özet İngilizce :

This article evaluates "snow" as a symbol for winter in Modern Turkish poetry. The poems chosen for the article begin with Cenab Şahabettin’s poem “Elhan-ı Şita” to Bahattin Karakoç’s poem “Kar Sesi”. The second aim of the study is to raise an interest in the subject for further studies. It has been seen that there are a very large number of poems in Modern Turkish which refer to snow. Certain poems and authors which represent the period were chosen in order be able to generalise on the topic. While classical poets did not show an interest in play on seasons and nature, there has been a growing interest in such poetic play from Servet-i Fünun onwards. The reason for this is most probably a change in the conception of nature. The poems referred to in this article have been chosen with this consideration in mind. We may consider this article to be forerunner of a detailed study of the subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :