Sarı prenses (Labidochromis caeruleus) yavrularında kanola küspesi içeren yemlere selülaz ve fitaz enzimi ilavesinin yem dönüşüm oranı ve büyüme performansı üzerine etkileri

    Sarı prenses (Labidochromis caeruleus) yavrularında (başlangıç ağırlığı 0,6±0,02 g) kanola küspesine dayalı yemlerine selülaz ve fitaz enzim ilavesinin büyüme performansı ve yem dönüşüm oranı üzerine etkilerini araştırmak için 8 haftalık bir besleme çalışması yürütülmüştür. Denemede % 32 kanola küspesi içeren kontrol yemine % 0,1 fitaz ve selülaz enzimi ilave edilerek üç deneme yemi hazırlanmıştır. Besleme denemesi 9 akvaryumda 3 tekerrürlü yapılmıştır.  Deneme başında her bir akvaryuma 20 balık stoklanmıştır. Deneme sonunda, % 32 kanola küspesi içeren yemlere fitaz ve selülaz enzimi ilavesinin büyüme parametreleri ve yem dönüşüm oranı üzerine etkisinin önemli olmadığı tespit edilmiştir (P>0.05). Bununla birlikte, deneme sonunda, daha yüksek ortalama ağırlık, ağırlık kazancı, spesifik büyüme oranı kontrol ile beslenen deneme grubundan elde edilirken, daha düşük değerler yeme selülaz ilavesi ile beslenen deneme grubundan elde edilmiştir. 

Effect on growth performance and feed conversation ratio of addition phytase and cellulase enzyme to diets containing canola meal in yellow cichlid (Labidochromis caeruleus) fry

A 8-week feeding trial was conducted to evaluate the effects of addition of cellulase and phytase to diet containing canola meal on growth performance and feed conversion ratio of 0.56±0.02g yellow cichlid fry (Labidochromis caeruleus). Three diets were prepared by adding 0.1 % cellulase and phytase to the control diet including 32 % canola meal. The feeding trial was conducted in triplicate in 9 aquariums. At the beginning of the experiment, 20 yellow cichlid fry were stocked into each aquarium. At the end of the experiment, the addition of cellulase and phytase to diet containing 32% canola meal did not have effect on the growth parameters and food conversion ratio (FCR) (P > 0.05). However, higher mean weight, weight gain, specific growth rate were obtained from the experimental group fed with the control diet, while lower values were obtained from the experimental group fed with cellulase supplement at the end of the experiment. 

Kaynakça

Bell, J. M., (1993). Factors affecting the nutritional value of canola meal: a review. Canadian Journal of Animal Science, 73: 679–697.

Borgeson, T. L. (2006). Effect of replacing fish meal with simple or complex mixtures of vegetable ingredients in diets fed to nil tilapia (Oreocromis niloticus). Master thesis. Department of Animal and Poultry Science. University of Saskatchewan.140p. Saskatoon.

Buchanan, J., Sarac, H. Z., Poppi, D., & Cowan, R. T. (1997). Effects of enzyme addition to canola meal in prawn diets. Aquaculture, 151, 29-35.

Erdogan, F., & Olmez, M. (2009). Effects of enzyme supplementation in diets on growth and feed utilization in angel fish, Pterophyllum scalare. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(9), 1740-1745.

Forster, I., Higgs, D. A., Dosanjh, B. S., Rowshandeli, M. & Parr, J. (1999). Potential for dietary phytase to improve the nutritive value of canola protein concentrate and decrease phosphorus output in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) held in 11°C fresh water. Aquaculture, 179, 1-4.

Günaydın, N. (2004). Mısır-soya ağırlıklı etlik piliç yemlerine enzim ilavesinin performans ve bazı bağırsak parametrelerine etkileri, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek lisans tezi, 41 s. Ankara.

Jackson, L. S., Li, M. H., & Robinson, E. H. (1996). Use of microbial phytase in channel catfish (Ictalurus punctatus) diets to improve utilization of phytate phosphorus. Journal of the World Aquaculture, Society, 27 (3), 309–313.

Krogdahl, A., Hemre G. I., & Mommsen, T. P. (2005). Carbohydrates in fish nutrition: digestion and absorption in postlarval stages. Aquaculture Nutrition, 11, 103–122.

Kırkpınar, F., & Açıkgöz, Z. (2003). Kanatlı hayvanlarda nişasta tabiyatında olmayan polisakkaritlerin sindirim sistemi mikroflorası üzerine etkileri. Hayvansal Üretim Dergisi, 44, 20- 28.

Liang, D. (2000). Effecet of enzyme supplementation on the nutritive value of canola meal for broiler chickens. Master thesis of Department of Animal Science. The University of Manitoba, 123p. Canada.

Liebert, F., Portz, L., 2004. Growth, nutrient utilization and parameters of mineral metabolism in Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) fed plant-based diets with graded levels of microbial phytase. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 88 (9-10), 311–320.

Ng, W. K., Lim H.A., Lim S.L., & İbrahim C.O. (2002). Nutritive value of palm kernel meal pretreated with enzyme or fermented with Trichoderma koningii as an dietary ingredient for red hybrid tilapia Oreochromis sp. Aquaculture Research, 33, 1199-1207.

Saha, S., Roy, R. N., Sen, S. K., & Ray, A. K. (2006). Characterization of cellulase- producing from the digestive tract of tilapia, Oreochromis mossambica and grass carp, Ctenopharyngodon idella. Aquaculture, 37 (4), 380-388,

Sajjadi, M. & Carter, C. G. (2004). Dietary phytase supplementation and the utilisation of phosphorus by Atlantic salmon (Salmo salar) fed a canola-meal-based diet. Aquaculture, 240 (1-4), 417-431.

Shi, X., Luo, Z., Chen, F., Wei, C. C., Wu, K., Zhu, X. M., & Liu, X. (2017). Effect of fish meal replacement by Chlorella meal with dietary cellulase addition on growth performance, digestive enzymatic activities, histology and myogenic genes’ expression for crucian carp Carassius auratus. Aquaculture Research. 48, 6, 3244–3256.

Thissen, D. L., Maenz, D. D., Newkirk, H. L., Classen, H. L., & Drew, M. D. (2004). Replacement of fishmeal by canola protein concentrate in diets fed to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture nutrition, 10, 379-388.

Ünlü, H.B. (2004). Etlik piliç karmalarında fitaz enzimi kullanımının yem fosforundan yararlanmaya ve performansa etkileri, Ege Üniv. Zootekni Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi. 103s.

Vielma, J., Ruohonen, K., Gabaudan, J., & Vogel, K. (2004). Top spraying soybean meal based diets with phytase improves protein and mineral digestibilities but not lysine utilization in rainbow trout [Oncorhynchus mykiss (Walbaum)], Aquaculture Research, 35, 955–964.

Watanabe, W. O., Clark, C.H., Dunham, J.B., Wicklund, R.I., & Olla, B.L. (1990). Culture of florida red tilapia in marine cages: the effect of stocking density and dietary protein on growth. Aquaculture, 90 (2), 123-124.

Yigit, N. O., Bahadir Koca, S., Didinen, B. I., & Diler, I. (2016). Effect of protease and phytase supplementation on growth performance and nutrient digestibility of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) fed soybean meal-based diets. Journal of Applied Animal Research, 1-4.

Yigit, N.O., & Olmez, M. (2009). Canola meal as an alternative protein source in diets for fry of tilapia Oreochromis niloticus, Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 61(1), 35-41.