Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976)’nin Kuzey Kıbrıs ve Antalya Körfezi’nden İlk Kaydı ve Dağılımı

26 Temmuz 2017 tarihinde, Kuzey Kıbrıs’ta, uzatma ağları ile, 18 m derinlikten 7 adet ve Antalya Körfezi’nde, deniz akvaryumu su dolum borularının oluşturduğu sistemde, 11 m derinlikten 1 adet Parupeneus forsskali bireyi yakalanmıştır. P. forsskali türüne ait farklı yerlerde verilen kayıtlar, türün doğu Akdeniz’de populasyonunu oluşturmuş olabileceğini göstermektedir

Distribution and First Report of Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976) From North of Cyprus and Gulf of Antalya, Turkey

On 26 July 2017, 7 specimens of Parupeneus forsskali were caught at a depth 18 m in North Cyprus and a single specimen was caught at a depth 11 m, by trammel net, around pipeline charge system of marine aquarium in the gulf of Antalya, Turkey. Reports from different locations are pointed that the population of P. forsskali may be established in the eastern Mediterranean Sea.

Kaynakça

Ali, M., Diatta, Y., Alkusairy, H., Saad, A. & Capapé, C. (2016). First record of Red Sea goatfish Parupeneus forsskali (Osteichthyes: Mullidae) from the Syrian coast (Eastern Mediterranean). Journal of Ichthyology, 56(4), 616–619.

Bariche, M., Bilecenoğlu, M. & Azzurro, E. (2013). Confirmed presence of the Red Sea goatfish Parupeneus forsskali (Fourmanoir and Guézé, 1976) in the Mediterranean Sea. BioInvasions Records, 2, 173-175.

Çınar, M. E., Bilecenoğlu M., Öztürk, B. & Can, A. (2006). New records of alien species on the Levantine coast of Turkey. Aquatic Invasions, 1, 84-90.

Ergüden, D. & Turan, C. (2013). Iskenderun ve Mersin Körfezi yabancı balık faunasındaki son gelişmeler. [Recent developments in alien fish fauna of the Gulf of Iskenderun and Mersin.] Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6 (1), 17-22. (In Turkish).

Gurlek, M., Gunduz, M. N., Uyan, A., Dogdu, S. A., Karan, S., Gurlek, M., Erguden, D. & Turan, C. (2016). Occurrence of the Red Sea goatfish Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976) (Perciformes: Mullidae) from Iskenderun Bay, Northeastern Mediterranean. Naturel and Engineering Sciences, 1(1), 1-5.

Iglesias, S. P. & Frotte, L., 2015. Alien Marine Fishes in Cyprus: Update and New Records. Aquatic Invasions, 10(4), 425–438.

Mehanna, S. F., Mahmoud U. M. & Eman, M. H. (2016). First occurrence of the Red Sea goatfish, Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976) in the coastal waters of Egyptian Mediterranean Sea, International Journal of Fisheries and Aquaculture, 8(9), 94-97.

Randall, J. E. (2004). Revision of the goatfish genus Parupeneus (Perciformes: Mullidae), with descriptions of two new species. Indo-Pacific Fishes, 36, 1–64.

Sonin, O., Salameh, P., Edelist, D. & Golani, D. (2013). First record of the Red Sea goatfish, Parupeneus forsskali (Perciformes: Mullidae) from the Mediterranean coast of Israel. Marine Biodiversity Records, 6, e105.