Dyneema Lifinden Düğümsüz Ağ Yapımı ve Bazı Özellikleri

      Dyneema (UHMwPE) (Ultra High Molecular weight Polyethylene), yaklaşık 20 yıl kadar önce Hollanda’da polietilenden yüksek teknolojide üretilmiş bir liftir. Ülkemizde ilk defa  Dyneema liflerinden üretilmiş balık ağları  su ürünleri sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Dyneema lifinin kopma dayanımı, balık ağı yapımında yaygın olarak kullanılan poliamid (PA) liflerinden iki- üç kat daha fazladır.  Ayrıca poliamide göre daha esnek ve özgül ağırlığının az olmasından dolayı sudan hafiftir. Bu durum ince, yüksek performanslı ve daha  hafif    balık ağları gerektiğinde, tercih nedeni olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla ülkemizde ilk defa Dyneema lifinin balık ağı  sanayinde  kullanılma imkanları araştırılmıştır.  Dyneema lifinin ip şekline getirilmesi,  düğümsüz ağ  makinelerinde örme zorlukları, ip halinde ve örüldükten sonraki kopma dayanıklılıkları test edilmiştir. Olumlu sonuçlar doğrultusun da  balık ağı  üretiminde daha kullanışlı, daha dayanıklı bir lifin kullanılarak  maliyetlerin düşürülmesi  ve  kullanım kolaylığı sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Balık ağı, Dyneema, kopma kuvveti

Some Features of Dyneema and Knotting Knotless Fish Net from Dyneema Fiber

    Dyneema (UHMwPE) (Ultra High Molecular weight Polyethylene) is a branded product manufactured  by the DSM in the Netherlands  about 20 years ago in polietihylene with high-tech. More flexible and  light weight in water due to the specific gravity of 0.97    than polyamide.    This is thought to be the preferred cause when fine, high performance and lighter fish nets are needed. For this purpose, the possibility of using Dyneema  in the fishnet industry for the first time in our country has been investigated. Dyneema  has been tested for  the twisting of fiber,    problems of knotless  machine,  breaking force of twine and knot strenght. The breaking force of the Dyneema twine is 2.48 higher  and knot strength  is 1.89 times  than that of polyamide (PA)  commonly used in fishing and aquaculture.  İt will be possible to  increase of use  and reduce  cost by using of more durable twine in fishnet production.

Kaynakça

Cirik,S.,Cirik,Ş. 1996. Limnoloji. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:21.166s,Bornova / İzmir

Çeliklale V.,d.. 1993. Av Araçları Ve Avlama Teknolojisi,K.T.Ü. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi,Genel Yayın No:162,541s, Trabzon

Gündüz, C. 2012 Su Dünyası Dergisi Dyneema Ağlar, Yayın Eylül ayı, 62-63s, İzmir Hamley, JM. 1975. Rewiew Of Gillnet Selectivity. J.Fish Res. Board Of Canada, 32(11):8,71s, Bornova-İzmir.

Hoşsucu,H. 1991. Balıkçılık(Av Araçları ve Avlama Yöntemleri).E.Ü. Su Ürünleri Yüksek Okulu, Yayın No:22,253s Bornova / İzmir

Kuşat, M., Bolat, Y. 1995. Ağ Malzemeleri ve Ağ Donanımı Ders Notları. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi,61s,Eğirdir – Isparta

Mengi, T.1989. Ağ Yapımı, Materyal ve Tekniği Fırat Üniversitesi,367s.Elazığ.

Timur M., Taşdemir, O.1989,Ağ Materyali Ve Ağ Yapım Tekniği, Akdeniz Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu, Yayın No:8,221s,Antalya

Tuik 2011. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni Su Ürünleri 2012 Sayı: 10863

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10863 Erişim Tarihi: 10.05.2013

http://www.cekimhalat.com/u/dyneema, (Erişim Tarihi: 23.11.2017)