Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yükseköğretim Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yükseköğretim Dergisinin amacı Türkiye ve dünyada yükseköğretime ilişkin temel yapısal özelliklerin değerlendirildiği, uygulamalar açısından ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların irdelendiği, karşılaşılan temel sorunların incelendiği ve çözümlerine yönelik önerilerin ortaya konduğu bilimsel bir platform oluşturmaktır. Dergi böylelikle yükseköğretimde uygulanabilir, sürdürülebilir, inovatif ve stratejik yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayacak akademik bir arşiv yaratmayı hedeflemektedir.