Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

http://ybd.comu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. YBD temelde ekonomi, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, maliye ve benzeri alanlara odaklanmıştır. Gönderilen yazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır veya yayınlanmaz. Hakemlik süreci en fazla altı ay içerisinde tamamlanır.

ybd@comu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.