Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yeni Fikir

Dergi hakkında bilgi.

YENİFİKİR

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK FİKİR ARAŞTIRMA DERGİSİ

İnternational Journal Of Academic Research and Studies

International Akademische Idee Forschungs Zeitschrift mit Richter

 ISSN:1308-9412

www.yenifikirdergisi.com

KURULUŞ TARİHİ :26 NİSAN 2009

THE DATE OF FOUNDATION:26 April 2009

ANSTALT DATUM :26 April 2009

Yılda İki defa ;28 Temmuz-28 Aralık aylarında yayınlanır.

Published two times a year : 28 July-28 December

Eröffnet zweimal Jährlich: am 28. Juli - 28. Dez

SAHİBİ/OWER/INHABER Gönül ŞAHİN MEZKİT

GENEL YAYIN YÖNETMENİ Executive Editor/General Direktor Mesut MEZKİT

EDİTÖR/ASSOCIATE /EDITOR Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU

YAYIN KOORDİNATÖRÜ/YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ Coordinatör/Koordinator Rabia ÇAKI