Ali GÜLER

112 21

KENT-KIRSAL AYRIMINDA MÜZİK POLİTİKALARI

Öz Kent müziği güdümlüdür. Toplumsal boyutu kent sorunlarıyla ilgilidir. Bünyesinde bir başkaldırı, serzeniş,  yakarış, haykırış, dostluk, toprak, barış, savaş, kahramanlık, efsane, masal, ninniler, derinlemesine irdeleme, eleştiri yapma olanağını bulma, son derece sığdır, sınırlıdır. Var olan anlayışı yansıtmadan öte fazla bir içeriğe sahip olduğunu söylemek zordur. Kırsal anlamda müzik politikaları yerel kültürü içerir.  Ulusal kültür yerel kültür ile birliğe ulaşır. Yerel kültürden yoksun bir ulusal kültürden de söz edilemez. Ulusal kültürü besleyen yerel kültürdür. Yerel kültür ulusal kültür bünyesinde etkin işlevleri vardır. Bu işlevlerin sağlıklı işleyişi bir anlamda kırsal kültür ve onun itici gücü otantik müzik ve müzik politikalarıdır.

Kaynakça

Güler, A (2008). Türk Toplumunda Korku Kültürü. Ankara: Punto Tasarım.

95230 23141

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK DİJİTAL HİKÂYE GELİŞTİRME AŞAMALARININ VE ARAÇLARININ İNCELENMESİ

Yakup YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Erhan GÜNEŞ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ

Şenol AFACAN, Murat CEMİL

ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGISI, FENE YÖNELİK İLGİ VE EBEVEYN DESTEĞİ DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA: TÜRKİYE – SİNGAPUR

Ayşe BİLİCİOĞLU, Kübra YILMAZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Ali DOMBAYCI, Orhan ERCAN

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA İLE İNCELENMESİ

Damla AYDUĞ, Beyza HİMMETOĞLU, Esra TURHAN

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Sadullah Serkan ŞEKER

ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİ AİLELERİNİN BİLSEM BİYOLOJİ PROJE ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Murat ÖZARSLAN, Gülcan ÇETİN, Osman YILDIRIM

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bahadır NAMDAR, Elif SALİH

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL ADALET VE EŞİTLİK PERSPEKTİFİNDE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Şahin İDİN, Cemil AYDOĞDU

FEN BİLİMLERİ 3 VE 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI İLE DERS KİTAPLARININ YER TEMELLİ EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nihal YILDIZ YILMAZ, Gizem TABARU