Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vakıflar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Vakıf kurumu ve vakıf kurumu ile ilgili kültürel zenginlikleri, vakıf yolu ile teşekkül etmiş kültür varlıklarını, vakıfların tarihi ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koyarak vakıflar ile ilgili ulusal-uluslararası yayınları kamuoyuna duyurmaktır.